Page 1 of 1

fileprint

Posted: Sun 20/07/2008 9:17 am
by FVS
Tên chương trình: fileprint
Phiên bản: không phát triển thêm
Tác giả: FVS
Chức năng: in ra danh sách các file trong một thư mục ra một file txt
Cái này là mình làm theo đơn đặt hàng của một số tay in làm dịch vụ in đĩa nên có mk,Key: FVSPRFILEPRLDDDG0211890161. Tại mình làm mất mã nguồn, nếu không thì mình đã cho thành free rồi.

Re: fileprint

Posted: Tue 22/07/2008 2:05 pm
by Dang Minh Du
À, có một đứa bạn kui mình làm ct tương tự này. mà mình thấy nhảm nên ko làm. Nay có rồi, đem về cho nó xài vậy :D

Re: fileprint

Posted: Tue 22/07/2008 3:36 pm
by anhtuyenbk
Cái chức năng này có trong chương trình Cool Media Player của mình, nó là cái Playlist đó >:) >:)

Re: fileprint

Posted: Tue 22/07/2008 6:30 pm
by onlysoft
chương trình vầy mà cũng KEY này kia, free thì cũng vậy à, sorry mình nói vậy để bạn cố gắng chứ ko có ý chê bai gì :)

Re: fileprint

Posted: Wed 23/07/2008 8:09 am
by FVS
onlysoft wrote:chương trình vầy mà cũng KEY này kia, free thì cũng vậy à, sorry mình nói vậy để bạn cố gắng chứ ko có ý chê bai gì
Thì mình đã nói làm theo đơn đặt hàng rùi mà. Do mất mã nguần nên không bỏ dc cái đòi Key

Re: fileprint

Posted: Wed 23/07/2008 8:01 pm
by No_Information
Cái này làm không khó, chỉ cần Add vào cái control FileListBox là xong ( lọc đuôi tập tin, chọn đường dẫn ). Khi in ra chỉ việc in từng dòng, giống như in dữ liệu trong list thường.

Re: fileprint

Posted: Fri 25/07/2008 7:44 am
by FVS
À, tất nhiên là không khó, ai cũng làm được mà. Nhưng mà ai lười chưa buồn viết thì vô đây download. Cái này cũng tiện.

Re: fileprint

Posted: Fri 25/07/2008 8:28 pm
by playgemboy
Hic, tiêu đề không ăn nhập gì cả (cứ tưởng in một file ra giấy !!??!).Bác FVS này chuyên gia "duy nhất", "không phát triển thêm" :D , but những sp như thế này thì em chả biết move nó vô box trong được hay không :-/ ?Nó đơn thuần chỉ là xuất danh sách ra file .txt thôi mà, code lấy ds file cũng đã có trong VBLib, thêm một chút code là xong (but nó có ích cho Minh Du :P ,Cứ để nó nằm đây vậy :D )
@(bác phát triển làm sao được khi mất mã nguồn ;)) )

Re: fileprint

Posted: Tue 05/08/2008 7:11 am
by FVS
:D :D :D

Re: fileprint

Posted: Tue 05/08/2008 1:02 pm
by vietteiv
ko biết move đi đâu thì move vô recycle bin đi :D
ko phát triển thêm, ko có mã nguồn,+ nhiều cái ko nữa thì move nó vô công cụ là hợp lý nhất.