• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chuyển đổi chữ UNICODE về char trong VB

Nơi giới thiệu các phần mềm tiện ích, các công cụ hổ trợ người dùng

Điều hành viên: Điều hành

Nội qui chuyên mục
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
dth_hn
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư 27/02/2013 10:50 am

Chuyển đổi chữ UNICODE về char trong VB

Gửi bàigửi bởi dth_hn » T.Tư 27/02/2013 11:16 am

Tên chương trình: Chuyển đổi chữ UNICODE về char trong VB
Phiên bản: đầu tiên
Tác giả: me
Chức năng:


Đây là chương trình chuyển đổi Chữ unicode về thành char để dung trong trường hợp vba excel không nhân ký tư unicode vietnamese
Post lên đây nếu ai cần dùng để học tập thì lấy về
Cái này e viết bằng vb.net

Hình ảnh
Tập tin đính kèm
getUNIcodeVB.rar
(9.41 KiB) Đã tải 366 lầnPhuongThanh37
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 87
Ngày tham gia: T.Sáu 09/09/2005 1:38 pm
Đến từ: Liên Hà, Đông Anh, HN
Liên hệ:

Re: Chuyển đổi chữ UNICODE về char trong VB

Gửi bàigửi bởi PhuongThanh37 » T.Tư 24/04/2013 3:09 pm

Có bác nào làm cái như thế này bằng VB6 không?

Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 515 time

Re: Chuyển đổi chữ UNICODE về char trong VB

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 25/04/2013 10:43 pm

PhuongThanh37 đã viết:Có bác nào làm cái như thế này bằng VB6 không?


Chào anh pt lâu ngày.

tôi có cái như thế, viết từ lâu, giờ sửa để thêm chuỗi dài:

Giao diện, giới thiệu đến các bạn khác:
untitled1.JPG
untitled1.JPG (67.84 KiB) Đã xem 1154 lần


Ta chỉ nhấn vào ô ký tự mong muốn, vd trên hình là "ế", bên dưới ô màu xanh nhạt sẽ hiện là: & ChrW(7871) &
Đương nhiên ta có thể edit mẫu nầy bằng cách sửa tại 2 ô trắng 2 bên...
Nút copy màu xanh để copy kết quả đó.

Để chuyển chuỗi dài, ta nhấn nút + bên dưới phải, giao diện sẽ giện nư sau:
untitled2.JPG


Gõ nội dung unicode hay dùng nút paste vào ô trắng to. ô lục nhạt bên dưới chuyển thành chuỗi code tức thì. Xuống hàng được dịch là chrw(13) & chrw(10)

Application: (có dùng ms form 2.0) để textbox hổ trợ unicode)
ChrW-Uni.rar
(10.52 KiB) Đã tải 271 lần


Project tặng các bạn mới quen:
ChrW-Unicode.rar
(14.74 KiB) Đã tải 289 lần


Và các bạn có thể đọc sơ qua code

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     Clipboard.Clear
 3.     Clipboard.SetText Text3.Text
 4. End Sub
 5.  
 6. Private Sub Command2_Click()
 7.     Static HH As Long: HH = HH + 1
 8.     If HH Mod 2 Then
 9.         Me.Height = Me.Height + 2400
 10.         Command2.Caption = "-"
 11.         TextBox1.SetFocus
 12.         Command5.Visible = True
 13.     Else
 14.         Me.Height = Me.Height - 2400
 15.         Command2.Caption = "+"
 16.         Command5.Visible = False
 17.         TextBox1 = ""
 18.     End If
 19. End Sub
 20.  
 21. Private Sub Command3_Click()
 22.     Clipboard.Clear
 23.     Clipboard.SetText Text4.Text
 24. End Sub
 25.  
 26. Private Sub Command4_Click()
 27.     TextBox1.Paste
 28. End Sub
 29.  
 30. Private Sub Command5_Click()
 31.     TextBox1 = ""
 32. End Sub
 33.  
 34. Private Sub Form_Load()
 35. Dim Chuôi$: Chuôi = "Á À " & ChrW(7842) & " Ã " & ChrW(7840) & " " & ChrW(258) & " " & ChrW(7854) & " " & ChrW(7856) & " " & ChrW(7858) & " " & ChrW(7860) & " " & ChrW(7862) & " Â " & ChrW(7844) & " " & ChrW(7846) & " " & ChrW(7848) & " " & ChrW(7850) & " " & ChrW(7852) & " " & ChrW(272) & " É È " & ChrW(7866) & " " & ChrW(7868) & " " & ChrW(7864) & " Ê " & ChrW(7870) & " " & ChrW(7872) & " " & ChrW(7874) & " " & ChrW(7876) & " " & ChrW(7878) & " Í Ì " & ChrW(7880) & " " & ChrW(296) & " " & ChrW(7882) & " Ó Ò " & ChrW(7886) & " Õ " & ChrW(7884) & " Ô " & ChrW(7888) & " " & ChrW(7890) & " " & ChrW(7892) & " " & ChrW(7894) & " " & ChrW(7896) & " " & ChrW(416) & " " & ChrW(7898) & " " & ChrW(7900) & " " & ChrW(7902) & " " & ChrW(7904) & " " & ChrW(7906) & " Ú Ù " & ChrW(7910) & " " & ChrW(360) & " " & ChrW(7908) & " " & ChrW(431) & " " & ChrW(7912) & " " & ChrW(7914) & " " & ChrW(7916) & " " & ChrW(7918) & " " & ChrW(7920) & " Ý " & ChrW(7922) & " " & ChrW(7926) & " " & ChrW(7928) & " " & ChrW(7924) & " " _
 36. & "á à " & ChrW(7843) & " ã " & ChrW(7841) & " " & ChrW(259) & " " & ChrW(7855) & " " & ChrW(7857) & " " & ChrW(7859) & " " & ChrW(7861) & " " & ChrW(7863) & " â " & ChrW(7845) & " " & ChrW(7847) & " " & ChrW(7849) & " " & ChrW(7851) & " " & ChrW(7853) & " " & ChrW(273) & " é è " & ChrW(7867) & " " & ChrW(7869) & " " & ChrW(7865) & " ê " & ChrW(7871) & " " & ChrW(7873) & " " & ChrW(7875) & " " & ChrW(7877) & " " & ChrW(7879) & " í ì " & ChrW(7881) & " " & ChrW(297) & " " & ChrW(7883) & " ó ò " & ChrW(7887) & " õ " & ChrW(7885) & " ô " & ChrW(7889) & " " & ChrW(7891) & " " & ChrW(7893) & " " & ChrW(7895) & " " & ChrW(7897) & " " & ChrW(417) & " " & ChrW(7899) & " " & ChrW(7901) & " " & ChrW(7903) & " " & ChrW(7905) & " " & ChrW(7907) & " ú ù " & ChrW(7911) & " " & ChrW(361) & " " & ChrW(7909) & " " & ChrW(432) & " " & ChrW(7913) & " " & ChrW(7915) & " " & ChrW(7917) & " " & ChrW(7919) & " " & ChrW(7921) & " ý " & ChrW(7923) & " " & ChrW(7927) & " " & ChrW(7929) & " " & ChrW(7925)
 37. Dim MM() As String: MM = Split(Chuôi)
 38. For i = 0 To 133
 39.     Te(i) = MM(i)
 40.     If AscW(Te(i)) > 254 Then Te(i).ForeColor = &H80&
 41. Next
 42. Me.Height = Me.Height - 2400
 43. End Sub
 44.  
 45. Private Sub Te_MouseDown(Index As Integer, Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
 46.     Tex = Te(Index)
 47.     Text3 = Text1 & AscW(Tex) & Text2
 48. End Sub
 49.  
 50. Private Sub TextBox1_Change()
 51.     Dim ii&: Text4 = ""
 52.     Dim ss As String * 1, dd$, ff As String * 1
 53.     For ii = 1 To Len(TextBox1.Text)
 54.         ss = Mid(TextBox1, ii, 1)
 55.         If AscW(ss) < 128 Then
 56.             Select Case ii
 57.             Case 1: dd = """" & ss & """"
 58.             Case Else
 59.                 ff = Mid(TextBox1, ii - 1, 1)
 60.                 If AscW(ff) < 128 Then
 61.                     If AscW(ss) = 13 Or AscW(ss) = 10 Then GoTo 1310
 62.                     If AscW(ff) = 10 Then GoTo 10
 63.                     dd = Left(dd, Len(dd) - 1)
 64.                     dd = dd & ss & """"
 65.                 Else
 66. 10:                 dd = dd & " & """ & ss & """"
 67.                 End If
 68.             End Select
 69.         Else
 70. 1310:       dd = dd & Text1 & AscW(ss) & ")"
 71.         End If
 72.     Next
 73.     Text4 = dd
 74. End Sub
 75.  
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

HDNewVersion
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Sáu 24/05/2013 8:43 am

Re: Chuyển đổi chữ UNICODE về char trong VB

Gửi bàigửi bởi HDNewVersion » T.Năm 13/06/2013 5:55 pm

giao diên hình như hơi xâu thì phải


Quay về “Công cụ - Tiện ích”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách