Phần mềm nhắn tin SMS hàng loạt

Nơi giới thiệu các phần mềm về quản lý

Moderator: Điều hành

Forum rules
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
Post Reply
bvnthi
Posts: 6
Joined: Mon 29/12/2008 10:53 am

Phần mềm nhắn tin SMS hàng loạt

Post by bvnthi »

Phần mềm nhắn tin SMS hàng loạt
link http://www.mediafire.com/file/q7rdtr7hq ... SMS1.0.exe
Post Reply

Return to “Phần mềm quản lý”