• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Phần Mềm Trắc Nghiệm KENTEST v5.1 - Update 2015

Nơi giới thiệu các phần mềm về quản lý

Moderator: Điều hành

Forum rules
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
dontruongbt
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 26
Joined: Mon 10/01/2011 10:32 am
Been thanked: 7 times

Phần Mềm Trắc Nghiệm KENTEST v5.1 - Update 2015

Postby dontruongbt » Tue 01/09/2015 7:57 pm

Tên chương trình: Phần Mềm Tổ Chức và Quản Lý Kỳ Thi Trắc Nghiệm
Phiên bản: 5.1
Tác giả: Bùi Tiến Trường
Chức năng: Tổ Chức Thi Trắc Nghiệm Trên Mạng LAN, Nhập Xuất Ngân Hàng Câu Hỏi Qua MS WORD XP/2k3


Trang Chủ : http://dontruongbt.wordpress.com/2014/06/01/phanmemkentest/

Phần Mềm Tổ Chức và Quản Lý Kỳ Thi Trắc Nghiệm – KENTEST
Phiên Bản 5.1


Link Download Bộ Cài MediaFire :http://www.mediafire.com/download/78n89bo2m75nnpd/CaiDat_KENTESTv51.rar
Tài Khoản Đăng Nhập : admin
Mật Khẩu Mặc Định : admin
Mã Bảo Mật tài Khoản : admin


Video hướng dẫn chức năng cơ bản : https://www.youtube.com/watch?v=UZta4PSCzHM
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=UZta4PSCzHM[/youtube]

Bài viết cũ giới thiệu chức năng : http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=29152

File Hướng dẫn chi tiết các chức năng phần mềm : http://www.mediafire.com/download/fhu0fwzjz8p1ihf/HuongDanSuDungPhanMemUNI.chm

Hướng Dẫn Quy Trình Tổ Chức và Quản Lý Kỳ Thi Trắc Nghiệm
Download file hướng dẫn chi tiết : http://www.mediafire.com/download/m17ll8l0ev4kmyu/Huong+Dan+Quy+Trinh+To+Chuc+va+Quan+Ly+Ky+Thi+Trac+Nghiem+-+Phan+Mem+KENTEST.pdf

1. Thiết Lập Trước Kỳ Thi
+ Chức Năng 1 : Thiết lập cấu trúc đề thi của môn thi trắc nghiệm
+ Chức Năng 2 : Thiết lập danh sách sinh viên dự thi
- sinh viên có sẵn trong CSDL đang quản lý
- danh sách sinh viên dự thi nhập từ tập tin Word hoặc Excel theo mẫu
+ Chức Năng 3 : Thiết lập quyền hạn sử dụng phần mềm khi sinh viên dự thi trên máy khách
2. Tạo Kỳ Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Chủ
+ Tạo kỳ thi trắc nghiệm mới
+ Tạo môn thi trắc nghiệm theo kỳ thi (1 kỳ thi có thể cho phép thi cùng lúc nhiều môn thi)
+ Thiết lập cấu trúc đề thi theo kỳ thi (nếu cần)
+ Nhập danh sách sinh viên dự thi (nhập từ CSDL hoặc từ tập tin Excel)
+ In danh sách sinh viên dự thi để cán bộ coi thi quản lý danh sách theo lớp hoặc theo phòng thi
3. Hướng Dẫn Sinh Viên Dự Thi Trên Máy Khách
+ Kết nối phần mềm từ máy khách đến máy chủ
+ Nhập mã sinh viên hoặc số báo danh để dự thi
+ Chọn môn thi trắc nghiệm
+ Làm bài thi trắc nghiệm
+ Kết thúc bài thi
4. Quản Lý Sinh Viên Đang Làm Bài Thi Từ Máy Chủ
+ Chức Năng 1 : Xử lý cho sinh viên thi lại khi xảy ra sự cố về máy móc trong quá trình làm bài của sinh viên
+ Chức Năng 2 : Xử lý kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế thi từ máy chủ
+ Chức Năng 3 : Sao chép bài thi trắc nghiệm của sinh viên về máy chủ tại thời điểm hiện tại
5. Quản Lý Kết Quả Sau Khi Thi
+ Chức Năng 1 : In danh sách kết quả thi theo lớp hoặc theo phòng thi
+ Chức Năng 2 : Thống kê kết quả làm bài của sinh viên trong kỳ thi
+ Chức Năng 3 : Xuất bài thi đã làm của sinh viên
+ Chức Năng 4 : Quản lý kết quả tổng hợp về bài thi của sinh viênReturn to “Phần mềm quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest