• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Phần mềm bán hàng

Nơi giới thiệu các phần mềm về quản lý

Moderator: Điều hành

Forum rules
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
boy_aptech
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 13
Joined: Tue 03/04/2012 10:22 am
Has thanked: 2 times

Phần mềm bán hàng

Postby boy_aptech » Thu 21/05/2015 8:35 am

DELETEReturn to “Phần mềm quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest