• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

PM Xử Lý Câu Hỏi và Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Qua WORD

Nơi giới thiệu các phần mềm về quản lý

Moderator: Điều hành

Forum rules
Qui định gửi bài viết giới thiệu sản phẩm: viewtopic.php?f=39&t=6

[tenchuongtrinh][/tenchuongtrinh]
[phienban][/phienban]
[tacgia][/tacgia]
[chucnang][/chucnang]
[end][/end]
dontruongbt
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 26
Joined: Mon 10/01/2011 10:32 am
Been thanked: 7 times

PM Xử Lý Câu Hỏi và Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Qua WORD

Postby dontruongbt » Tue 14/01/2014 11:57 am

Tên chương trình: Phần Mềm KENTEST vs WORD
Phiên bản: 1.2
Tác giả: Bùi Tiến Trường
Chức năng: Chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi từ Word - Quản lý và nhập xuất đề thi trắc nghiệm qua CSDLLink Download : http://www.mediafire.com/download/m86pb9b9w0vdwyx/Setup_KENTEST_XuLyCauHoiTrenWORD.rar

Nguồn bài viết : http://dontruongbt.wordpress.com/2014/0 ... -qua-word/

Phiên Bản Nâng Cấp KENTEST(UNI) : Cho phép hỗ trợ tạo ngân hàng đề thi với phông Unicode, nội dung câu hỏi được kèm theo công thức, hình ảnh… Khi download chương trình về bạn copy những tập tin này vào cùng thư mục chương trình KENTEST hỗ trợ phông TCVN ở trên để sử dụng tránh trường hợp thiếu tập tin hệ thống cho phần mềm.

Link download : http://www.mediafire.com/download/m4ernvs05pblu7z/KENTEST%28UNI%29_WORD.rar

Hướng Dẫn Các Bước Thực Hiện Chuẩn Hóa Dữ Liệu

Nhập – Xuất Ngân Hàng Câu Hỏi Trắc Nghiệm


Image

I. Mở Ngân Hàng Câu Hỏi

Bước 1 : Khởi tạo giao diện MS WORD để làm việc
- Vào thực đơn Quản Lý Giao Diện MS WORD / Chọn mục Khởi Tạo Giao Diện MS WORD
Kết quả : Trên khung giao diện xuất hiện khung chương trình MS WORD (Ứng dụng cho bộ soạn thảo văn bản Microsoft Office 2000/XP/2003)

Image

Bước 2 : Mở tập tin chứa nguồn dữ liệu cần chuẩn hóa. Dữ liệu là nội dung các câu hỏi trắc nghiệm cần nhập vào cơ sở dữ liệu
- Vào thực đơn Quản Lý Giao Diện MS WORD / Chọn mục Mở Ngân Hàng Câu Hỏi Cần Xử Lý

Image

- Nội dung tập tin mở được chèn thêm vào khung làm việc. Nội dung là văn bản và hình ảnh, hình ảnh đặt chế độ In Line With Text. Hình ảnh là 1 ảnh duy nhất trong nội dung câu hỏi, đáp án chỉ có văn bản.

Image

Bước 3 : Nếu văn bản đang ở chế độ phông chữ Unicode thì ta chuyển sang TCVN
- Bôi đen toàn bộ văn bản (Ctrl + A)
- Sao chép (Ctrl + C) nội dung văn bản vào bộ nhớ đệm (Clipboard).
- Sử dụng bộ chuyển đổi Unikey Toolkit (Ctrl + Shift + F6) của phần mềm Unikey để chuyển đổi phông từ nguồn Unicode sang đích TCVN3
- Sau khi chuyển đổi xong, ta ấn dán (Ctrl + V) trở lại khung làm việc

Image

- Kết quả sau khi chuyển đổi, nội dung văn bản ở dạng TCVN3

Image

II. Thay Thế Nguồn Dữ Liệu Về Dạng Mẫu Chuẩn 1

Bước 1 : Chuẩn Hóa Phần Bắt Đầu Của Câu Hỏi
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Thay Thế Dữ Liệu Để Chuẩn Hóa Về Mẫu 1

Image

- Trong giao diện thay thế dữ liệu, dựa vào hình thức nhập phần câu hỏi để nhập dữ liệu :
+ Bắt đầu thường là : Enter và 1 phần nội dung (để trống, hoặc là “Câu”, “Câu Số”)
+ Tìm Lặp : chọn số lặp từ số bắt đầu đến số kết thúc
+ Kết thúc : là chuỗi phần kết thúc sau số (để trống, hoặc là “:”, “.”)
-> Nội dung tìm kiếm được ghép bởi : phần bắt đầu, số lặp, phần kết thúc.
+ Nhập phần thay thế : thường bắt đầu là Enter, phần nội dung là “<CAU HOI>”
- Để kiểm tra, ta ấn nút Tô Màu Các Vị Trí Tìm Thấy : chương trình sẽ tô màu cho các vị trí tìm thấy trong văn bản, những vị trí tô màu đó sẽ được thay thế khi thực hiện chương trình
- Để thực hiện thay thế, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm : chương trình sẽ tiến hành thay thế toàn bộ các vị trí tìm thấy bằng nội dung thay thế.

Image

- Kết quả sau khi thay thế, phần bắt đầu sẽ được thay thế bằng <CAU HOI>

Image

Bước 2 : Chuẩn Hóa Phần Đáp Án Đúng Của Câu Hỏi
- Giả sử đáp án A là đáp án đúng, ta nhập dữ liệu tìm :
+ Phần bắt đầu : thường là Enter, nội dung là “A.”
+ Phần tìm lặp bỏ tích để chương trình không chèn phần số lặp và phần kết thúc vào nội dung tìm
+ Phần thay thế : bắt đầu bằng Enter, đáp án đúng nên nội dung là “<DAP AN>@”
- Để thực hiện thay thế, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm. Khi đó toàn bộ nội dung “A.” sẽ thay bằng “<DAP AN>@”

Image

Bước 3 : Chuẩn Hóa Phần Đáp Án Còn Lại Của Câu Hỏi
- Giả sử đáp án B, C, D là đáp án còn lại, ta nhập dữ liệu tìm :
+ Phần bắt đầu : thường là Enter, nội dung là “B.”
+ Phần tìm lặp bỏ tích để chương trình không chèn phần số lặp và phần kết thúc vào nội dung tìm
+ Phần thay thế : bắt đầu bằng Enter, đáp án đúng nên nội dung là “<DAP AN>”
- Để thực hiện thay thế, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm. Khi đó toàn bộ nội dung “B.” sẽ thay bằng “<DAP AN>”
- Lặp lại công việc này nhưng phần nội dung bắt đầu là “B.” sẽ được thay thế bằng “C.”, rồi sau đó là “D.”

Image

- Kết quả sau khi thực hiện thay thế toàn bộ phần đáp án bằng “<DAP AN>”

Image

Bước 4 : Thực hiện xóa dữ liệu thừa trên khung làm việc
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Xóa Bỏ Các Dấu Enter Thừa Trong Khung MS WORD
Kết quả là các dữ liệu thừa : enter, tab, dấu cách… sẽ được loại bỏ khỏi nội dung đang làm việc

Image

Bước 5 : Chèn <MUC KHO> và <DAO DAP AN> vào các câu hỏi sau khi thay thế
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Chèn <MUC KHO> và <DAO DAP AN> vào <CAU HOI>

Image

Kết quả là phía dưới mỗi câu hỏi trắc nghiệm sẽ có thêm mục mức khó = 1 và đảo đáp án = true

Image

Bước 6 : Cập nhật mức khó của câu hỏi theo số dấu sao trước nội dung câu hỏi
- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Thay Thế Mức Khó Câu Hỏi Chuẩn Mẫu 1 Theo Dấu Sao (*)

Image

- Để kiểm tra những mức khó của câu hỏi, ta ấn nút Tô Màu Các Vị Trí Tìm Thấy. Khi đó chương trình sẽ tô màu các câu hỏi có mức khó <> 1. Chương trình tô màu khác nhau cho các mức khó khác nhau.

Image

- Để thực hiện thay thế mức khó, ta ấn nút Thay Thế Nội Dung Tìm. Kết quả là nội dung sẽ thay đổi giá trị mức khó của câu hỏi theo dấu sao trong nội dung. Màu sắc những câu hỏi thay thế sẽ được tô màu cho người dùng biết.

Image

Bước 7 : Cập nhật nội dung câu hỏi sau khi cập nhật mức khó
- Sau khi cập nhật mức khó, phần nội dung vẫn còn dư thừa phần dấu sao (*). Ta tiến hành xóa bỏ các dấu sao thừa khỏi nội dung câu hỏi.
- Ta vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Chuẩn Hóa Dữ Liệu Sau Mục <CAU HOI>

Image

- Kết quả là phần nội dung câu hỏi sẽ được chuẩn hóa và xóa hết các dấu sao thừa. Ta nên thực hiện cập nhật mức khó theo số dấu sao trước khi thực hiện công việc này.

Image

III. Phân Tích Dữ Liệu Mẫu Chuẩn 1 và Chuyển Về Mẫu Chuẩn 2

- Vào thực đơn Chuẩn Hóa Câu Hỏi Về Mẫu 1 / Chọn mục Phân Tích Mẫu Chuẩn 1 Về Mẫu 2

Image

Bước 1 : Phân tích nội dung câu hỏi thành mảng câu hỏi trắc nghiệm
- Ấn nút Phân Tích Dữ Liệu
- Kết quả sẽ tách nội dung trên khung làm việc thành 1 mảng các câu hỏi. Mỗi câu hỏi gồm đầy đủ toàn bộ phần nội dung câu hỏi. Số lượng câu hỏi phân tích sẽ được báo lại cho người dùng biết.

Image

Bước 2 : Phân tích phần tử câu hỏi thành chi tiết từng thành phần nội dung
- Ấn nút Phân Tích Câu Hỏi
- Kết quả phân tích của mỗi phần tử trong mảng câu hỏi thành từng phần chi tiết : nội dung, đáp án, mức khó, đảo đáp án.
- Nội dung cơ bản của câu hỏi được hiển thị trong danh sách, ta muốn xem câu hỏi nào thì kích vào câu hỏi đó. Trường hợp muốn tìm nội dung câu hỏi trên khung làm việc thì ta kích đúp vào câu hỏi đó trong danh sách, chương trình sẽ tìm kiếm và tô màu câu hỏi đó trong khung làm việc

Image

Bước 3 : Xuất chi tiết câu hỏi sang bảng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm (Mẫu chuẩn 2)

- Ấn nút Xuất Ra Bảng Câu Hỏi

Image

- Kết quả mảng câu hỏi được xuất ra bảng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm theo mẫu chuẩn 2. Ta lưu lại tập tin kết quả này để sau này nhập vào cơ sở dữ liệu.

Image

IV. Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu

- Vào thực đơn Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu / Chọn mục Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu

Image

1, Kết nối cơ sở dữ liệu MS Access

- Để kết nối đến CSDL ACCESS, ta nhập các thông tin :
+ Đường dẫn đến tập tin CSDL Access trong máy tính
+ Trường hợp CSDL có mật khẩu, ta chọn mục CSDL Có Đặt Mật Khẩu và nhập mật khẩu để chương trình kết nôi
- Ấn nút Chấp Nhận để thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Image

2, Kết nối cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2005

- Để kết nối đến CSDL SQL Server, ta nhập các thông tin :
+ Tên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu
+ Tên cơ sở dữ liệu làm việc
+ Trường hợp kết nối đến máy tính trong mạng, chương trình sẽ yêu cầu nhập tài khoản đăng nhập.
- Ấn nút Chấp Nhận để thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Image

V. Quản Lý Môn Thi và Nhập Câu Hỏi Tự Động Từ Chuẩn 2 Vào CSDL

- Vào thực đơn Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu / Chọn mục Nhập Câu Hỏi Vào CSDL Qua Tập Tin WORD

Image

Bước 1 : Tạo môn thi trắc nghiệm mới
- Ấn nút Thêm Môn, sau đó nhập các thông tin về môn thi (mã môn, tên môn) vào các ô nhập liệu.
- Ấn nút Ghi Lại để thực hiện ghi môn thi mới vào cơ sở dữ liệu.

Image

Bước 2 : Nhập ngân hàng câu hỏi vào môn thi từ tập tin nguồn dữ liệu
- Lựa chọn môn thi cần thêm câu hỏi trong danh sách các môn thi được liệt kê
- Ấn nút Tìm File, sau đó tìm đến tập tin chứa nguồn ngân hàng câu hỏi theo chuẩn mẫu 2

Image

- Sau đó ấn nút Phân Tách Câu Hỏi Trong File, chương trình sẽ yêu cầu bạn xác nhận Chấp Nhận phân tách dữ liệu

Image

- Kết quả sau khi phân tách sẽ được liệt kê để người dùng kiểm tra lại. Trường hợp cần cập nhật lại, chương trình cho phép bạn ghi lại sự thay đổi trên từng câu hỏi trước khi lưu lại vào cơ sở dữ liệu.

Image

- Để chấp nhận ghi lại danh sách câu hỏi, ấn nút Cập Nhật Câu Hỏi Vào CSDL. Chương trình sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại trước khi thực hiện yêu cầu này.

Image

- Sau khi ghi xong thành công, chương trình sẽ thông báo lại cho người thực hiện biết. Khi đó người thực hiện ấn nút Đóng Lại trên khung kết quả.

Image

VI. Xuất Đề Thi Trắc Nghiệm Từ CSDL Ra MS WORD

- Vào thực đơn Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu / Chọn mục Xuất Đề Thi Trắc Nghiệm Từ CSDL Ra MS WORD

Image

Bước 1 : Thiết lập cấu trúc xuất đề thi cho môn thi trong mục Cài Đặt Môn Thi
- Chọn môn thi trắc nghiệm trong danh sách, sau đó ấn nút Đọc Thông Tin để xem các thiết lập trước đó.
- Khi thông tin môn thi (số câu thi, thời gian thi) hiển thị, người dùng có thể thay đổi các thông tin theo yêu cầu (số câu trong bài thi, thời gian làm bài, số câu tương ứng với mỗi mức khó).
- Nếu trong bài thi các câu hỏi ở các mức khó được trộn lẫn với nhau thì tích chọn mục Đảo Câu Các Mức Khó. Nếu không thì các câu hỏi sẽ xuất hiện theo thứ tự mức khó, tuy nhiên trong mỗi mức khó thì số câu hỏi cũng được trộn ngẫu nhiên với nhau.
- Khi đã đồng ý với sự thay đổi thiết lập, người dùng tích vào ô Chấp Nhận Lưu. Khi đó nút Ghi Các Thiết Lập Về Môn Thi sẽ sáng lên và cho người dùng kích để lưu lại các thiết lập về môn thi vào CSDL.

Image

Bước 1 : Thực hiện xuất đề thi trắc nghiệm ra WORD trong mục Xuất Đề Thi
- Nhập các thông tin thiết lập về môn thi sẽ xuất ra Word
+ Tiêu đề môn thi : các thông tin nằm trong bảng tiêu đề phía trên của đề thi
+ Thông tin sinh viên dự thi sẽ ghi vào trong đề thi : mã sinh viên (SBD), họ và tên, ngày sinh.
+ Phần kết thúc : ghi chú của giáo viên đối với sinh viên dự thi.
+ Số lượng đề thi : số lượng đề thi sẽ xuất ra word, trong đó mỗi đề thi sẽ nằm trên 1 tập tin Word.
+ Tùy chọn Tạo đề riêng biệt : các câu hỏi trong đề thi khác nhau được lấy ngẫu nhiên trong CSDL
+ Tùy chọn Tạo đề thi chung : các câu hỏi trong đề thi giống nhau nhưng đảo nằm ở các vị trí khác nhau trong đề thi
+ Cài đặt phông chữ, kích cỡ chữ trong đề thi sẽ xuất ra
+ Thiết lập thư mục nơi chứa đề thi được lưu lại sau khi chương trình xuất ra Word xong
+ Thiết lập việc in kèm bảng đáp án : bảng đánh dấu cho sinh viên, bảng đáp án của mỗi đề thi, bảng đáp án thi trên phiếu.
- Sau khi thiết lập xong, ta ấn nút lệnh Xuất Đề Thi để tiến hành công việc

Image

- Chương trình sẽ yêu cầu người dùng xác nhận lại các thông tin xuất đề thi theo thiết lập

Image

- Sau khi xuất kết quả thành công, chương trình sẽ thông báo lại cho người dùng biết và thể hiện thời gian cần thiết để thực hiện công việc xuất đề thi.

Image

- Kết quả thu được là 1 danh sách các tập tin Word chứa thông tin, ví dụ khi ta xuất 4 đề thi ta sẽ nhận được các tập tin sau :
+ 4 tập tin Word chứa 4 đề thi có mã đề thi khác nhau
+ 1 tập tin chứa bảng đánh dấu cho sinh viên
+ 1 tập tin chứa 4 bảng đáp án tương ứng với bảng đánh dấu của sinh viên (đáp án được bôi đen hoặc trắng tùy theo thiết lập)
+ 1 tập tin chứa bảng đáp án các đề thi dạng tổng hợp. Bảng đáp án này khi sử dụng trên phần mềm KENTEST sẽ làm cơ sở chấm thi khi tổ chức 1 kỳ thi trắc nghiệm trên phiếu tô đáp án trắc nghiệm.

Image
Last edited by dontruongbt on Sun 19/01/2014 9:46 am, edited 1 time in total.dontruongbt
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 26
Joined: Mon 10/01/2011 10:32 am
Been thanked: 7 times

KENTEST_WORD Nâng cấp bản hỗ trợ ngân hàng câu hỏi Unicode

Postby dontruongbt » Sun 19/01/2014 9:44 am

Phiên Bản Nâng Cấp KENTEST(UNI) : Cho phép hỗ trợ tạo ngân hàng đề thi với phông Unicode, nội dung câu hỏi được kèm theo công thức, hình ảnh… Khi download chương trình về bạn copy những tập tin này vào cùng thư mục chương trình KENTEST hỗ trợ phông TCVN ở trên để sử dụng tránh trường hợp thiếu tập tin hệ thống cho phần mềm.

Link download : http://www.mediafire.com/download/m4ernvs05pblu7z/KENTEST%28UNI%29_WORD.rar


Return to “Phần mềm quản lý”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest