Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Các Module, Class, UserControl và thư viện OCX, DLL hỗ trợ cho Visual Basic
duc_ken7
Posts: 1
Joined: Mon 18/07/2011 3:11 pm

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by duc_ken7 »

Cho em hỏi
- Cách clear hết row/cell trong UniDataGrid ( em thử dùng .Columns.Clear thì nó lại clear hết columns)
- Loại bỏ cái khung ở mép để UniDataGrid trông giống như 1 Listview.
thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by thinh18tt »

Hi H­ưng!

UniGrid với .AllowAddNew = True thì có cần phải thêm gì nữa để có thể thêm dòng mới vào CSDL? Hiện tại mình mới chỉ sửa được chứ chưa thêm mới được mặc dù trên UniGrid mình vẫn thêm mới được, nhưng nó ko cập nhật vào CSDL. Hưng giúp mình nhé!
thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by thinh18tt »

Post đã lâu mà không thấy Hưng trả lời, có phải là một câu hỏi ngớ ngẩn hay không?
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by DQHung »

Xin lỗi bạn, vì lúc này bận và cũng ko có ý định nâng cấp nó nửa nên ít vào đây. Câu hỏi của bạn mình trả lời như sau : theo mình bạn ko nên thêm trực tiếp trên lưới, mà nên thông qua 1 form nào đó. Vì như vậy có thể ràng buộc đc dữ liệu.
thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by thinh18tt »

Cảm ơn bạn nhiều. Mình vẫn làm như thế, chỉ tại tham khảo phần mềm của bạn,thấy add được nên hỏi.
Qua đó mình cũng học hỏi được nhiều.
tokyo0607
Posts: 3
Joined: Fri 16/12/2011 3:54 pm

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by tokyo0607 »

Mình sử dụng UniDataGrid. Load dữ liệu từ access lên rồi, sử dụng một lúc hoặc một vài thao tác trên UniDataGrid như chỉnh sửa độ rộng cột hoặc nhập dữ liệu thì xuất hiện lỗi này. mong mọi người giúp đỡ!

Image
duongit

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by duongit »

các anh có thể chỉ cho em biết làm thế nào để khi nhập xong một hàng trên gird khi bấm phím enter để xuốn hàng tiếp theo thi lúc đó nó thì lúc đó nó lưu dữ liệu vào luôn không nhỉ
awakealove
Posts: 6
Joined: Tue 10/01/2012 7:44 pm
Has thanked: 1 time

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by awakealove »

Hi Hưng!
mình muốn kết nối ADO với Access vào UniDataGrid bằng biến Recordset được không?
giống như DataGrid của VB6 đó!
Ví dụ: trên DataGrid mình làm như sau:
'Thực hiện connecttion đến CSDL
Dim Rst as New ADODB.Recordset
Rst.Open TenBang, Cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic, adCmdTable
Set DataGrid1.DataSource = Rst
..................
'Các Field được tạo sẵn trên DataGrid1
Nếu trong diễn đàn ai biết thì chỉ dùm nha, Thank! (có mã nguồn Design UniDataGrid luôn thì tốt hihi đòi hỏi hơi quá một tí.....)
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by DQHung »

UniDataGrid ko gán đến biến recordset bên ngoài được. Mặc dù bên trong hay bên ngoài đều dùng ADO :D
thinhdaihiep
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Sun 11/05/2008 11:52 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by thinhdaihiep »

Hưng giúp mình cái này nhé!
Mình dùng Unicode Data Grid 2.3 build 15 kết nới với Access database
Sau khi load dữ liệu vào Grid, mình dùng hàm SQL để thêm, xóa dữ liệu trong database (không dùng Unigrid để xóa, thêm...)
sau đó dùng rebind, refresh, redrawrows... thì không thấy Grid cập nhật các thấy đổi trên!
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by DQHung »

Bạn coi lại code trong source quản lý bán hàng của mình đấy, lâu quá mình ko có dùng lại nên cũng chẳng nhớ code nửa ^^. Hình như là dùng ReBind, ReDrawRows là được.
thinhdaihiep
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Sun 11/05/2008 11:52 am
Has thanked: 4 times
Been thanked: 1 time

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by thinhdaihiep »

Cảm ơn Hưng!
Nhưng mình đã thử rebind, hay redrawrows đều không được! Mình phải dùng 1 timer, đặt interval = 500 sau đó redrawrows thì mới được như chậm mất nửa giây. Không hiểu là do ADODB nó cập nhật chậm không?
Nhân tiện cho mình hỏi cái UFC 4.0 sau khi mình load vào component thì nó báo "Errors on load DLL" là sao vậy Hưng?
thai.nd
Posts: 1
Joined: Fri 23/08/2013 10:30 pm

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by thai.nd »

Hiện tại mình đang dùng UniGrid, tuy nhiên mình muốn kết nối CSDL SQL server qua internet. Mình đã Open Port 1433 ra ngoài Internet. Tuy nhiên với UniGrid thì ko biết sử dụng kết nối thế nào. IP server nếu mình thiết lập: 113.150.123.100,1433 thì báo lỗi.
Bạn dqhung giúp mình xem có cách nào không.
Thanks
User avatar
DQHung
Guru
Guru
Posts: 576
Joined: Mon 12/02/2007 3:24 pm
Location: Rach Gia - Kien Giang
Been thanked: 40 times
Contact:

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by DQHung »

Để mình xem lại cái UniDataGrid này đã, chưa có time đụng đến nó nửa. Mình sẽ cố gắng nâng cấp nó !
lelapatina3
Posts: 8
Joined: Mon 23/02/2009 12:54 pm
Has thanked: 1 time

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by lelapatina3 »

 1. Private Sub Loaddata()
 2. On Error Resume Next
 3.     Dim rs As ADODB.Recordset
 4.     Dim sql As String
 5.     Set rs = New ADODB.Recordset
 6.  
 7.    
 8.     sql = "SELECT * FROM  `host`"
 9.     rs.Open sql, conn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
 10.     Dim i As Integer
 11.     'rs.Find "ProductID LIKE '" & xSearch & "*'"
 12.    
 13.   Do While Not rs.EOF
 14.     With UniGrid1
 15.     .Columns(0).AddCell rs!MaKH
 16. .Columns(1).AddCell rs!TenKH
 17. .Columns(2).AddCell rs!host
 18. .Columns(3).AddCell rs!NgayLD
 19. .Columns(4).AddCell rs!Giact
 20. .Columns(5).AddCell rs!Note
 21. .Columns(6).AddCell rs!SDT
 22. .Columns(7).AddCell rs!NguoiPT
 23. .Columns(8).AddCell rs!NguoiLH
 24. rs.MoveNext
 25.  .Refresh
 26.     End With
 27.  
 28. Loop
 29.  
 30.     rs.Close
 31.     Set rs = Nothing
 32. End Sub

Mấy anh chị giúp em với. em lấy dữ liệu ra bị lổi font
VD : Tên KH trong CSDL là "Nguyễn Văn A" thì khi load ra là "Nguy?n V?n A" hjx hjx giúp em với !!!!!!!
baoho1977
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 41
Joined: Wed 25/05/2011 9:42 am
Has thanked: 8 times

Re: Unicode Data Grid Version 2.3 Build 15 [29/5/2011]

Post by baoho1977 »

thinhdaihiep wrote:Cảm ơn Hưng!
Nhưng mình đã thử rebind, hay redrawrows đều không được! Mình phải dùng 1 timer, đặt interval = 500 sau đó redrawrows thì mới được như chậm mất nửa giây. Không hiểu là do ADODB nó cập nhật chậm không?
Nhân tiện cho mình hỏi cái UFC 4.0 sau khi mình load vào component thì nó báo "Errors on load DLL" là sao vậy Hưng?
mình làm thế này thì được
Set rs = Nothing
rs.Open "SELECT * From tblABC order by idXYZ", cnn, adOpenStatic, adLockOptimistic
loadUni

với hàm load dữ liệu:
Public Sub loadUni()
UniGrid1.SQL = "select * from tblABC order by idXYZ"
UniGrid1.Database = App.Path & "\TenFile.mdb"
Call UniGrid1.AutoRetrieveField
UniGrid1.Columns(0).Width = 0
UniGrid1.Columns(1).Width = 0
UniGrid1.Columns(2).Width = 0
UniGrid1.Columns(3).Width = 150
UniGrid1.ReBind
UniGrid1.ReDrawRows

End Sub

nếu bỏ 2 dòng trên Set..... và Rs....... thì không load được dữ liệu
Post Reply

Return to “[VB] Module, Class, UserControl, OCX”