Trang 1 trên 1

DCS Protector (Activex DLL) chống phần mềm bị kill - end process

Đã gửi: T.Ba 16/12/2014 4:28 am
gửi bởi Dark.Cosmos
Tên chương trình: DCS Protector
Phiên bản: 1.0
Tác giả: Dark.Cosmos
Chức năng: ActiveX DLL này sẽ bảo vệ phần mềm của bạn ở mức user (ring3) bằng cách chặn không cho các chương trình khác sử dụng API "OpenProcess" + "OpenThread"ActiveX DLL mình viết cho những ai có nhu cầu bảo vệ chương trình ở mức user như: không muốn bị phần mềm khác kill process, suspend process ...
Phiên bản này mình viết demo nên ít chức năng,có thời gian mình sẽ update thêm tính năng!
Cảm ơn đã quan tâm !

Re: DCS Protector (Activex DLL) chống phần mềm bị kill - end process

Đã gửi: T.Sáu 08/05/2015 9:00 pm
gửi bởi nhatlinh0207
test sao đây ấn start xong vẫn tắt bình thường

Re: DCS Protector (Activex DLL) chống phần mềm bị kill - end process

Đã gửi: T.Ba 28/07/2015 12:36 am
gửi bởi Dark.Cosmos
Chương trình không tương thích với hệ điều hành 64bit. Sẽ update sau. Thanks for view.