Page 1 of 1

Công cụ tạo khuông gõ code trong VB6

Posted: Sat 30/04/2011 10:52 am
by VuVanHoanh
Tên: Công cụ tạo khuông gõ code trong VB6 - CodeBox version 0.1
Loại: OCX (ActiveX Control)
Ngôn ngữ lập trình: Visual Basic 6.0
Tác giả: Sưu tầm và thiết kế lại bởi Vũ Văn Hoành - AFOL Group
Chức năng: Tạo khuông gõ code như của VB .NET


Sản phẩm này thuộc nhóm AFOL - AFOL Group - xem thêm thông tin và hỗ trợ tại đây
p/s: Bạn cần có control Richtextbox trong dự án khi sử dụng công cụ này. :)
ScreenShot:
Image
Download:
http://download468.mediafire.com/9ltrubn13o2g/4seqizabrkaqfbx/CodeBox01.rar

Re: Công cụ tạo khuông gõ code trong VB6

Posted: Tue 28/07/2015 1:28 am
by Dark.Cosmos
Bạn kiểm tra hộ cái link, mình không tải được. Thanks !