Trang 1 trên 1

(Unicode) OCX Usercontrol

Đã gửi: T.Hai 01/02/2010 5:47 pm
gửi bởi lucien
Tên: (Unicode) OCX Usercontrol
Loại: OCX
Ngôn ngữ lập trình: vb6
Tác giả: lucien Sưu tầm
Chức năng: (Unicode) OCX UsercontrolTrên diễn đàn đã có một bộ điều khiển của bạn Dương Quốc Hưng khá đẹp và hoàn chỉnh, tuy nhiên mình vẫn muốn tự mình làm một bộ điều khiển riêng. Đây là OCX Usercontrol mình tập hợp lại chủ yếu từ PlanetSource và từ diễn đàn này. Mong mọi người tham gia ý kiến. Cảm ơn diễn đàn!

Re: (Unicode) OCX Usercontrol

Đã gửi: T.Ba 02/02/2010 10:34 pm
gửi bởi giacmocuoicung
Unicode đâu mà Unicode???? Cái iTabStrip không hỗ trợ Unicode là cái chắc này. Cái iContrainer sẽ dính lỗi chết người nếu có thao tác resize nó!