• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tài liệu học VBA cơ bản và đầy đủ

Ebook và các liên kết để tham khảo thêm

Moderator: vietluyen

freeway2207
Posts: 2
Joined: Thu 07/04/2011 8:34 pm

Tài liệu học VBA cơ bản và đầy đủ

Postby freeway2207 » Thu 07/04/2011 9:46 pm

Tên bài viết: Tài liệu hoc "Lập trình VBA trong Excel và AutoCAD"
Tác giả: Sưu tầm
Cấp độ bài viết: Chưa đánh giá
Tóm tắt: Tài liệu gồm 3 phần chính:
- Phần 1: Cơ bản về lập trình Visual Basic
- Phần 2: Lập trình VBA trong Excel
- Phần 3: Lập trình VBA trong AutoCAD


Chia sẻ với bạn tài liệu học VBA tương đối cơ bản và đầy đủ (Tập chung vào 2 nội dung là lập trình VBA trong Excel và trong AutoCAD.
Bạn có thể tải tài liệu ở đây http://adf.ly/176JO (sau khi chờ đợi 5s bạn nhấn vào nút SKIP AD để download tài liệu).
Chúc bạn thành công !phamvanquangh
Posts: 1
Joined: Tue 28/02/2012 3:58 pm

Re: Tài liệu học VBA cơ bản và đầy đủ

Postby phamvanquangh » Tue 28/02/2012 4:04 pm

sao không load được vây?


Return to “Ebook - Link tham khảo”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests