Page 1 of 1

ADO toàn tập

Posted: Wed 23/06/2010 6:05 pm
by levanduyet
Tên bài viết: ADO toàn tập
Tác giả: Lê Văn Duyệt
Cấp độ bài viết: Căn bản
Tóm tắt: Sách dưới dạng ebook, cung cấp các kiến thức cơ bản về ADO.

Trong bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào, ngòai các điều khiển (controls) để thể hiện dữ liệu, thành phần quan trọng khác trong chương trình chắc chắn là thành phần đảm nhiệm việc kết nối và liên lạc giữa các điều khiển với cơ sở dữ liệu (CSDL). Nắm vững được thành phần này, nó sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình viết và phát triển các ứng dụng của mình.


Trong các ví dụ tôi trình bày ở đây, đa số là có thể áp dụng giống nhau đối với VBA-Access và VBA-Excel. Trong trường hợp có sự khác biệt tôi sẽ ghi chú cho các bạn.

Đây là quyển eBook đầu tiên, chắc chắn rằng không thể tránh khỏi sự sai sót mong các bạn thông cảm.
Nhân đây xin cho tôi được cám ơn BQT trang web http://www.giaiphapexcel.com cùng các thành viên đã động viên tôi trong quá trình biên sọan.

Hy vọng với những gì tôi giới thiệu và cung cấp cho các bạn, các bạn có thể dễ dàng áp dụng cho công việc hàng ngày của mình.

Mọi góp ý xin các bạn gởi về : levanduyet@yahoo.com
Ngày 30/06/2008

Link tại đây.

Re: ADO toàn tập

Posted: Fri 07/12/2012 9:06 am
by thichvblam
cảm ơn bạn rất nhiều

Re: ADO toàn tập

Posted: Fri 01/08/2014 12:19 pm
by voduyen
Cảm ơn bạn rất nhiều