Page 1 of 1

flappy bird vb6

Posted: Tue 06/01/2015 10:11 am
by phanthequang4101987
Tên chương trình: flappy bird
Ngôn ngữ lập trình: vb6
Tác giả: sưu tầm
Chức năng: trò chơi giống flappy bird của bác đông
flappy bird.jpg
flappy bird.jpg (73.96 KiB) Viewed 6120 times

flappy Bird-soure code.rar
Mã nguồn
(1.54 MiB) Downloaded 1365 times