Page 1 of 1

Find The Number - 1 game mã nguồn đơn giản mà hay !

Posted: Fri 03/06/2011 4:32 pm
by quang1225
Tên chương trình: Game Tìm Số
Ngôn ngữ lập trình: Tiếng Việt
Tác giả: Lê Hồng Quang
Chức năng: Giải Trí


Em là newbie, sau 2 ngày nghiên cứu Visual Basic 6 cũng làm được 1 game nhỏ góp vui, mã nguồn cũng đơn giản, mong các anh chỉ giáo ^^!

Re: Find The Number - 1 game mã nguồn đơn giản mà hay !

Posted: Wed 22/06/2011 6:46 pm
by AnhHaiJx
Cái mã nguồn thiếu tè le ;))

Re: Find The Number - 1 game mã nguồn đơn giản mà hay !

Posted: Sat 16/07/2011 3:05 pm
by quang1225
em là newbie mong các anh chỉ coi chỗ nào sai ạ?