• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mã hóa/Giải mã file

Bộ sưu tập mã nguồn các ứng dụng tiện ích
DungCoi
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 77
Joined: Wed 26/03/2008 9:24 pm
Been thanked: 2 times

Mã hóa/Giải mã file

Postby DungCoi » Mon 20/07/2009 12:04 pm

Tên chương trình: Viết ẩu vài đoạn code nên chưa có tên
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: DũngCòi
Chức năng: Mã hóa/Giải mã file theo mật khẩu
Viết lâu rồi, hôm nay post lên anh em coi cho vui :)

Đặt vấn đề :
Mã hóa và bảo vệ dữ liệu theo mật khẩu.
Mình thấy rất nhiều phần mềm, trong đó có cậu bạn trong khoa dùng một cách “cổ điển” đó là lưu password, mã hóa nó đi và vứt ở đâu đó trong file. Khi giải mã lại password đó và đối chiếu.

Vấn đề ?
Ok. Ngay cả khi khối dữ liệu được mã hóa theo tham số là mật khẩu đi chăng nữa thì thật ra mật khẩu vẫn phải theo nguyên tắc mã hóa nào đó. Mấy bác Reserver chẳng bao lâu cũng sẽ tìm ra nếu muốn.

Giải pháp ?
Tối qua mình mới viết 1 App nhỏ giải quyết vấn đề này.
Cấu trúc tập tin sau khi mã hóa :

“eNcOdE” + strMD5 + Data

Các dữ liệu trên sẽ được mình mã hóa bằng thư viện CryptAPI theo nguyên tắc sau :
Hẳng số tĩnh là (Mình quên mất tên) nhưng đây là key cá nhân : “darklight”
Các key công khai như sau :
Chuỗi “eNcOdE” : Key = “dark”
strMD5 : Key = “light” & Độ dài data
Data : Key = Password

Theo nguyên tắc mã hóa này. Chúng ta sẽ không hề lưu thông tin về Password ở đây, thay vào đó chúng ta kiểm tra strMD5 xem có tương đươg với dữ liệu ban đầu hay không.

Như các bạn đã biết, chúng ta có thể sử dụng mả SHA thay thế MD5. Các mã này gần như không thể bị phá vỡ (Mặt dù thực tế là đã có người làm được, nhưng nếu chỉ mới dừng lại ở việc tạo chuỗi sinh ra mã muốn có thì vẫn rất khó có thể phục hồi lại Data chỉ dựa vào mã MD5 này).

Yeah. Chúng ta dễ dàng hiểu, chính vì vậy mà việc tìm lại password lỡ có "quên" là bất khả thi
Ok. Mình nghĩ đây là một rất cách hay để Encrypt./.

Nói thêm. Kéo thả file vào ô TextBox.
Chương trình tự nhận ra tập tin kéo vào là có bị mã hóa hay không rồi tự quyết định cần mã hóa hay giải mã

:P
Đợi anh em cho ý kiến

Demo.png
Giao diện thô sơ giản dị
Attachments
SourceEncrypt.zip
(11.77 KiB) Downloaded 1743 times


~vb

User avatar
xuanquy_th
Guru
Guru
Posts: 803
Joined: Tue 05/08/2008 9:15 pm
Location: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Mã hóa/Giải mã file

Postby xuanquy_th » Wed 22/07/2009 3:53 pm

Tôi thấy cái vụ Mã hóa File mày cũng hay đấy. Tôi cũng muốn thử nhưng không hiểu bản chất.

Tôi muốn hỏi hai bạn là việc mã hóa File và mã hóa Text có j khác nhau không?
Nếu khác thì khác ở chổ nào. Có thể chỉ dẩn tôi một số điều cơ bản về việc mã hóa File không?
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!

DungCoi
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 77
Joined: Wed 26/03/2008 9:24 pm
Been thanked: 2 times

Re: Mã hóa/Giải mã file

Postby DungCoi » Wed 22/07/2009 4:17 pm

xuanquy_th wrote:Tôi thấy cái vụ Mã hóa File mày cũng hay đấy. Tôi cũng muốn thử nhưng không hiểu bản chất.

Tôi muốn hỏi hai bạn là việc mã hóa File và mã hóa Text có j khác nhau không?
Nếu khác thì khác ở chổ nào. Có thể chỉ dẩn tôi một số điều cơ bản về việc mã hóa File không?

Mã file thực chất cũng là mã hóa một đoạn text (string) lớn thôi :)
Còn mã hóa text cơ bản là mã hóa từng byte trong string đó, đối chiếu theo mã Ascii rồi cộng trừ lên một số nhất định rồi trả về lại byte mới đó :)
~vb

User avatar
xuanquy_th
Guru
Guru
Posts: 803
Joined: Tue 05/08/2008 9:15 pm
Location: Thanh Hoá
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 times
Contact:

Re: Mã hóa/Giải mã file

Postby xuanquy_th » Wed 22/07/2009 4:45 pm

Nếu vậy thì tui áp dụng cái này vào việc mã hóa liệu có ổn khổng?
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... f=8&t=4734
Khi Chúa Trời đóng cánh cửa này lại, Ngài sẽ mở một cánh cửa khác cho ta.
Nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh cửa đã đóng nên không thấy được có một cánh cửa khác đang mở ra cho ta!!!

DungCoi
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 77
Joined: Wed 26/03/2008 9:24 pm
Been thanked: 2 times

Re: Mã hóa/Giải mã file

Postby DungCoi » Wed 22/07/2009 7:48 pm

xuanquy_th wrote:Nếu vậy thì tui áp dụng cái này vào việc mã hóa liệu có ổn khổng?
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... f=8&t=4734

Mã hóa ra ảnh không ổn lắm. Rất chậm + Phiền hà.
Ngay cả cách mã hóa theo từ byte dữ liệu bằng cách Mid từng byte mà xử lý rồi trả về cũng đủ chậm đuối rồi.

Bạn tham khảo trong API Guide có nhóm hàm Crypto giúp làm việc mã hóa dữ liệu khá tốt :)
Sau đây là code mẫu mình lấy từ đó :

Code: Select all

 1. 'Paste this code in a Class Module, named clsCryptoFilterBox
 2.  
 3. Option Explicit
 4. Private Declare Function CryptAcquireContext Lib "advapi32.dll" Alias "CryptAcquireContextA" (phProv As Long, pszContainer As String, pszProvider As String, ByVal dwProvType As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 5. Private Declare Function CryptCreateHash Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal Algid As Long, ByVal hKey As Long, ByVal dwFlags As Long, phHash As Long) As Long
 6. Private Declare Function CryptDeriveKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal Algid As Long, ByVal hBaseData As Long, ByVal dwFlags As Long, phKey As Long) As Long
 7. Private Declare Function CryptDestroyHash Lib "advapi32.dll" (ByVal hHash As Long) As Long
 8. Private Declare Function CryptDestroyKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long) As Long
 9. Private Declare Function CryptEncrypt Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal hHash As Long, ByVal Final As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal pbData As String, pdwDataLen As Long, ByVal dwBufLen As Long) As Long
 10. Private Declare Function CryptDecrypt Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal hHash As Long, ByVal Final As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal pbData As String, pdwDataLen As Long) As Long
 11. Private Declare Function CryptExportKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hKey As Long, ByVal hExpKey As Long, ByVal dwBlobType As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal pbData As String, pdwDataLen As Long) As Long
 12. Private Declare Function CryptGenKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal Algid As Long, ByVal dwFlags As Long, phKey As Long) As Long
 13. Private Declare Function CryptGetProvParam Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal dwParam As Long, pbData As Any, pdwDataLen As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 14. Private Declare Function CryptGetUserKey Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal dwKeySpec As Long, phUserKey As Long) As Long
 15. Private Declare Function CryptHashData Lib "advapi32.dll" (ByVal hHash As Long, ByVal pbData As String, ByVal dwDataLen As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 16. Private Declare Function CryptReleaseContext Lib "advapi32.dll" (ByVal hProv As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
 17. Private Declare Function CryptSignHash Lib "advapi32.dll" Alias "CryptSignHashA" (ByVal hHash As Long, ByVal dwKeySpec As Long, ByVal sDescription As String, ByVal dwFlags As Long, ByVal pbSignature As String, pdwSigLen As Long) As Long
 18. Private Declare Function CryptVerifySignature Lib "advapi32.dll" Alias "CryptVerifySignatureA" (ByVal hHash As Long, ByVal pbSignature As String, ByVal dwSigLen As Long, ByVal hPubKey As Long, ByVal sDescription As String, ByVal dwFlags As Long) As Long
 19.  
 20. 'API error function
 21. Private Declare Function GetLastError Lib "kernel32" () As Long
 22.  
 23. 'API memory functions
 24. Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, ByVal dwBytes As Long) As Long
 25. Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 26. Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 27. Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
 28. Private Declare Sub CpyMemValAdrFromRefAdr Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (ByVal hpvDest As Any, hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
 29. Private Declare Sub CpyMemRefAdrFromValAdr Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (hpvDest As Any, ByVal hpvSource As Any, ByVal cbCopy As Long)
 30.  
 31. 'constants for API memory functions
 32. Private Const GMEM_MOVEABLE = &H2
 33. Private Const GMEM_ZEROINIT = &H40
 34. Private Const GHND = (GMEM_MOVEABLE Or GMEM_ZEROINIT)
 35.  
 36. 'constants for Cryptography API functions
 37. Private Const MS_DEF_PROV = "Microsoft Base Cryptographic Provider v1.0"
 38. Private Const PROV_RSA_FULL = 1
 39. Private Const CRYPT_NEWKEYSET = &H8
 40. Private Const PP_CONTAINER = 6
 41. Private Const AT_KEYEXCHANGE = 1
 42. Private Const AT_SIGNATURE = 2
 43.  
 44. Private Const SIMPLEBLOB = 1
 45.  
 46. Private Const ALG_CLASS_DATA_ENCRYPT = 24576
 47. Private Const ALG_CLASS_HASH = 32768
 48. Private Const ALG_TYPE_ANY = 0
 49. Private Const ALG_TYPE_BLOCK = 1536
 50. Private Const ALG_TYPE_STREAM = 2048
 51. Private Const ALG_SID_RC2 = 2
 52. Private Const ALG_SID_RC4 = 1
 53. Private Const ALG_SID_MD5 = 3
 54.  
 55. Private Const CALG_MD5 = ((ALG_CLASS_HASH Or ALG_TYPE_ANY) Or ALG_SID_MD5)
 56. Private Const CALG_RC2 = ((ALG_CLASS_DATA_ENCRYPT Or ALG_TYPE_BLOCK) Or ALG_SID_RC2)
 57. Private Const CALG_RC4 = ((ALG_CLASS_DATA_ENCRYPT Or ALG_TYPE_STREAM) Or ALG_SID_RC4)
 58.  
 59. 'constants from WinErr.h
 60. Private Const NTE_NO_KEY As Long = -2146893811  '0x8009000DL
 61. Private Const NTE_BAD_SIGNATURE As Long = -2146893818
 62.  
 63. 'clsCryptoFilterBox constants
 64. Private Const CFB_BUSY = 0
 65. Private Const CFB_READY = 1
 66. Private Const CFB_VALID = 2
 67.  
 68. Private Const ENCRYPT_ALGORITHM = CALG_RC4
 69. Private Const ENCRYPT_BLOCK_SIZE = 1
 70.  
 71. Private Const CRYPT_EXPORTABLE = 1
 72.  
 73. 'private property buffers
 74. Private sInBuffer As String
 75. Private sOutBuffer As String
 76. Private sPassword As String
 77. Private sSignature As String
 78. Private lStatus As Long
 79. Public Property Get InBuffer() As String
 80.     InBuffer = sInBuffer
 81. End Property
 82. Public Property Let InBuffer(vNewValue As String)
 83.     sInBuffer = vNewValue
 84. End Property
 85. Public Property Get OutBuffer() As String
 86.     OutBuffer = sOutBuffer
 87. End Property
 88. Public Property Get Signature() As String
 89.     Signature = sSignature
 90. End Property
 91. Public Property Let Signature(vNewValue As String)
 92.     sSignature = vNewValue
 93. End Property
 94. Public Sub Sign()
 95. 'Create a signature for Inbuffer and place in Signature
 96.  
 97. Dim sContainer As String, sDescription As String, sProvider As String, lHCryptprov As Long
 98. Dim lHHash As Long, lResult As Long, lSignatureLen As Long
 99.  
 100. On Error GoTo ErrSign
 101.  
 102. 'switch Status property
 103. lStatus = CFB_BUSY
 104.  
 105. 'init Signature property
 106. sSignature = ""
 107.  
 108. 'Get handle to the default provider.
 109. sContainer = vbNullChar
 110. sProvider = MS_DEF_PROV & vbNullChar
 111. If Not CBool(CryptAcquireContext(lHCryptprov, ByVal sContainer, ByVal sProvider, PROV_RSA_FULL, 0)) Then
 112.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptAcquireContext!")
 113.     GoTo ReleaseHandles:
 114. End If
 115.  
 116. 'Create a hash object.
 117. If Not CBool(CryptCreateHash(lHCryptprov, CALG_MD5, 0, 0, lHHash)) Then
 118.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptCreateHash!")
 119.     GoTo ReleaseHandles:
 120. End If
 121.  
 122. If Not CBool(CryptHashData(lHHash, sInBuffer, Len(sInBuffer), 0)) Then
 123.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptHashData!")
 124.     GoTo ReleaseHandles:
 125. End If
 126.  
 127. 'Sign hash object.
 128. 'Determine size of signature.
 129. sDescription = vbNullChar
 130. lResult = CryptSignHash(lHHash, AT_SIGNATURE, sDescription, 0, sSignature, lSignatureLen)
 131.  
 132. sSignature = String(lSignatureLen, vbNullChar)
 133.  
 134. 'Sign hash object (with signature key).
 135. If Not CBool(CryptSignHash(lHHash, AT_SIGNATURE, sDescription, 0, sSignature, lSignatureLen)) Then
 136.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError()) & " during CryptSignHash")
 137.     GoTo ReleaseHandles:
 138. End If
 139.  
 140. ReleaseHandles:
 141. 'Destroy hash object.
 142. If lHHash Then lResult = CryptDestroyHash(lHHash)
 143. 'Release provider handle.
 144. If lHCryptprov Then lResult = CryptReleaseContext(lHCryptprov, 0)
 145.  
 146. 'switch Status property
 147. lStatus = CFB_READY
 148.  
 149. Exit Sub
 150.  
 151. ErrSign:
 152. MsgBox ("ErrSign " & Error$)
 153. GoTo ReleaseHandles
 154. End Sub
 155.  
 156. Public Sub Validate()
 157. 'Validate InBuffer with Signature and assign Status with result
 158. Dim bValid As Boolean, sContainer As String, sDescription As String, sProvider As String
 159. Dim lDataLen As Long, lDataPoint As Long, lHCryptprov As Long, lHHash As Long
 160. Dim lResult As Long, lSignatureLen As Long, lHCryptKey As Long
 161.  
 162. ReDim aByteData(0) As Byte
 163.  
 164. On Error GoTo ErrValidate
 165.  
 166. 'switch Status property
 167. lStatus = CFB_BUSY
 168.  
 169. 'init internal valid flag
 170. bValid = True
 171.  
 172. 'Get handle to the default provider.
 173. sContainer = vbNullChar
 174. sProvider = MS_DEF_PROV & vbNullChar
 175. If Not CBool(CryptAcquireContext(lHCryptprov, ByVal sContainer, ByVal sProvider, PROV_RSA_FULL, 0)) Then
 176.     bValid = False
 177.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptAcquireContext!")
 178.     GoTo ReleaseHandles:
 179. End If
 180.  
 181. 'Create a hash object.
 182. If Not CBool(CryptCreateHash(lHCryptprov, CALG_MD5, 0, 0, lHHash)) Then
 183.     bValid = False
 184.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptCreateHash!")
 185.     GoTo ReleaseHandles:
 186. End If
 187.  
 188. 'Add data to hash object.
 189. If Not CBool(CryptHashData(lHHash, sInBuffer, Len(sInBuffer), 0)) Then
 190.     bValid = False
 191.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptHashData!")
 192.     GoTo ReleaseHandles:
 193. End If
 194.  
 195. 'Determine size of signature.
 196. 'sDescription = vbNullChar
 197. 'lResult = CryptSignHash(lHHash, AT_SIGNATURE, sDescription, 0, 0, lSignatureLen)
 198.  
 199. 'Get handle to signature key.
 200. If Not CBool(CryptGetUserKey(lHCryptprov, AT_SIGNATURE, lHCryptKey)) Then
 201.     bValid = False
 202.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptGetUserKey!")
 203.     GoTo ReleaseHandles:
 204. End If
 205.  
 206. lSignatureLen = Len(sSignature)
 207.  
 208. 'Verify signature.
 209. If Not CBool(CryptVerifySignature(lHHash, sSignature, lSignatureLen, lHCryptKey, sDescription, 0)) Then
 210.  
 211.     If GetLastError = NTE_BAD_SIGNATURE Then
 212.         bValid = False
 213.         GoTo ReleaseHandles:
 214.     Else
 215.         bValid = False
 216.         MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptVerifySignature!")
 217.         GoTo ReleaseHandles:
 218.     End If
 219.  
 220. End If
 221.  
 222. ReleaseHandles:
 223. 'Release signature key.
 224. If lHCryptKey Then lResult = CryptDestroyKey(lHCryptKey)
 225. 'Destroy hash object.
 226. If lHHash Then lResult = CryptDestroyHash(lHHash)
 227. 'Release provider handle.
 228. If lHCryptprov Then lResult = CryptReleaseContext(lHCryptprov, 0)
 229.  
 230. Select Case bValid
 231.     Case True
 232.         lStatus = CFB_VALID
 233.     Case Else
 234.         lStatus = CFB_READY
 235. End Select
 236.  
 237. Exit Sub
 238.  
 239. ErrValidate:
 240. MsgBox ("ErrValidate " & Error$)
 241. Resume
 242.  
 243. End Sub
 244. Public Sub Encrypt()
 245. 'Encrypt InBuffer into OutBuffer
 246.  
 247. Dim lHExchgKey As Long, lHCryptprov As Long, lHHash As Long, lHkey As Long
 248. Dim lResult As Long, sContainer As String, sProvider As String, sCryptBuffer As String
 249. Dim lCryptLength As Long, lCryptBufLen As Long
 250.  
 251. On Error GoTo ErrEncrypt
 252.  
 253. 'switch Status property
 254. lStatus = CFB_BUSY
 255.  
 256. 'Get handle to the default provider
 257. sContainer = vbNullChar
 258. sProvider = vbNullChar
 259. sProvider = MS_DEF_PROV & vbNullChar
 260. If Not CBool(CryptAcquireContext(lHCryptprov, ByVal sContainer, ByVal sProvider, PROV_RSA_FULL, 0)) Then
 261.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptAcquireContext!")
 262.     GoTo Done
 263. End If
 264.  
 265. 'Create a hash object.
 266. If Not CBool(CryptCreateHash(lHCryptprov, CALG_MD5, 0, 0, lHHash)) Then
 267.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptCreateHash!")
 268.     GoTo Done
 269. End If
 270.  
 271. 'Hash in the password data.
 272. If Not CBool(CryptHashData(lHHash, sPassword, Len(sPassword), 0)) Then
 273.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptHashData!")
 274.     GoTo Done
 275. End If
 276.  
 277. 'Derive a session key from the hash object.
 278. If Not CBool(CryptDeriveKey(lHCryptprov, ENCRYPT_ALGORITHM, lHHash, 0, lHkey)) Then
 279.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptDeriveKey!")
 280.     GoTo Done
 281. End If
 282.  
 283. 'Destroy the hash object.
 284. CryptDestroyHash (lHHash)
 285. lHHash = 0
 286.  
 287. 'Prepare a string buffer for the CryptEncrypt function
 288. lCryptLength = Len(sInBuffer)
 289. lCryptBufLen = lCryptLength * 2
 290. sCryptBuffer = String(lCryptBufLen, vbNullChar)
 291. LSet sCryptBuffer = sInBuffer
 292.  
 293. 'Encrypt data
 294. If Not CBool(CryptEncrypt(lHkey, 0, 1, 0, sCryptBuffer, lCryptLength, lCryptBufLen)) Then
 295.     MsgBox ("bytes required:" & CStr(lCryptLength))
 296.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptEncrypt!")
 297.     'GoTo Done
 298. End If
 299.  
 300. sOutBuffer = Mid$(sCryptBuffer, 1, lCryptLength)
 301.  
 302. Done:
 303.  
 304. 'Destroy session key.
 305. If (lHkey) Then lResult = CryptDestroyKey(lHkey)
 306.  
 307. 'Release key exchange key handle.
 308. If lHExchgKey Then CryptDestroyKey (lHExchgKey)
 309.  
 310. 'Destroy hash object.
 311. If lHHash Then CryptDestroyHash (lHHash)
 312.  
 313. 'Release provider handle.
 314. If lHCryptprov Then lResult = CryptReleaseContext(lHCryptprov, 0)
 315.  
 316. 'switch Status property
 317. lStatus = CFB_READY
 318.  
 319. Exit Sub
 320.  
 321. ErrEncrypt:
 322.  
 323. MsgBox ("ErrEncrypt " & Error$)
 324. Resume
 325.  
 326. End Sub
 327. Public Sub Decrypt()
 328. 'Decrypt InBuffer into OutBuffer
 329. Dim lHExchgKey As Long, lHCryptprov As Long, lHHash As Long, lHkey As Long
 330. Dim lResult As Long, sContainer As String, sProvider As String
 331. Dim sCryptBuffer As String, lCryptBufLen As Long, lCryptPoint As Long
 332. Dim lPasswordPoint As Long, lPasswordCount As Long
 333.  
 334. On Error GoTo ErrDecrypt
 335.  
 336. 'switch Status property
 337. lStatus = CFB_BUSY
 338.  
 339. 'Init sOutBuffer
 340. sOutBuffer = ""
 341.  
 342. 'Get handle to the default provider.
 343. sContainer = vbNullChar
 344. sProvider = vbNullChar
 345. sProvider = MS_DEF_PROV & vbNullChar
 346. If Not CBool(CryptAcquireContext(lHCryptprov, ByVal sContainer, ByVal sProvider, PROV_RSA_FULL, 0)) Then
 347.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptAcquireContext!")
 348.     GoTo Done
 349. End If
 350.  
 351. 'Create a hash object.
 352. If Not CBool(CryptCreateHash(lHCryptprov, CALG_MD5, 0, 0, lHHash)) Then
 353.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptCreateHash!")
 354.     GoTo Done
 355. End If
 356.  
 357. 'Hash in the password data.
 358. If Not CBool(CryptHashData(lHHash, sPassword, Len(sPassword), 0)) Then
 359.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptHashData!")
 360.     GoTo Done
 361. End If
 362.  
 363. 'Derive a session key from the hash object.
 364. If Not CBool(CryptDeriveKey(lHCryptprov, ENCRYPT_ALGORITHM, lHHash, 0, lHkey)) Then
 365.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptDeriveKey!")
 366.     GoTo Done
 367. End If
 368.  
 369. 'Destroy the hash object.
 370. CryptDestroyHash (lHHash)
 371. lHHash = 0
 372.  
 373. 'Prepare sCryptBuffer for CryptDecrypt
 374. lCryptBufLen = Len(sInBuffer) * 2
 375. sCryptBuffer = String(lCryptBufLen, vbNullChar)
 376. LSet sCryptBuffer = sInBuffer
 377.  
 378. 'Decrypt data
 379. If Not CBool(CryptDecrypt(lHkey, 0, 1, 0, sCryptBuffer, lCryptBufLen)) Then
 380.     MsgBox ("bytes required:" & CStr(lCryptBufLen))
 381.     MsgBox ("Error " & CStr(GetLastError) & " during CryptDecrypt!")
 382.     GoTo Done
 383. End If
 384.  
 385. 'Apply decrypted string from sCryptBuffer to private buffer for OutBuffer property
 386. sOutBuffer = Mid$(sCryptBuffer, 1, Len(sInBuffer))
 387.  
 388. Done:
 389.  
 390. 'Destroy session key.
 391. If (lHkey) Then lResult = CryptDestroyKey(lHkey)
 392.  
 393. 'Release key exchange key handle.
 394. If lHExchgKey Then CryptDestroyKey (lHExchgKey)
 395.  
 396. 'Destroy hash object.
 397. If lHHash Then CryptDestroyHash (lHHash)
 398.  
 399. 'Release provider handle.
 400. If lHCryptprov Then lResult = CryptReleaseContext(lHCryptprov, 0)
 401.  
 402. 'switch Status property
 403. lStatus = CFB_READY
 404.  
 405. Exit Sub
 406.  
 407. ErrDecrypt:
 408. MsgBox ("ErrDecrypt " & Error$)
 409. GoTo Done
 410.  
 411. End Sub
 412. Public Property Get Status() As Long
 413.     Status = lStatus
 414. End Property
 415. Private Function InitUser() As Long
 416.     Dim lHCryptprov As Long, lHCryptKey As Long, avProviderData(1000) As Byte
 417.     Dim lProviderDataAddress As Long, lProviderDataLen As Long, lDataSize As Long
 418.     Dim lResult As Long, sContainer As String, sProvider As String
 419.     Dim sUserName As String, lPoint As Long, lMemHandle As Long
 420.     Dim lReturn As Long, sBuffer As String
 421.  
 422.     On Error GoTo ErrInitUser
 423.     'prepare string buffers
 424.  
 425.     sContainer = vbNullChar
 426.     sProvider = MS_DEF_PROV & vbNullChar
 427.  
 428.     'Attempt to acquire a handle to the default key container.
 429.     If Not CBool(CryptAcquireContext(lHCryptprov, ByVal sContainer, ByVal sProvider, PROV_RSA_FULL, 0)) Then
 430.  
 431.         'Create default key container.
 432.         If Not CBool(CryptAcquireContext(lHCryptprov, ByVal sContainer, ByVal sProvider, PROV_RSA_FULL, CRYPT_NEWKEYSET)) Then
 433.             MsgBox ("Error creating key container! " & CStr(GetLastError))
 434.             Exit Function
 435.         End If
 436.  
 437.         'Get name of default key container.
 438.         lProviderDataLen = Len(avProviderData(0)) * (UBound(avProviderData) + 1)
 439.         If Not CBool(CryptGetProvParam(lHCryptprov, PP_CONTAINER, avProviderData(0), lProviderDataLen, 0)) Then
 440.             MsgBox ("Error getting user name! " & CStr(GetLastError))
 441.             avProviderData(0) = 0
 442.         End If
 443.  
 444.         'Get sUserName from avProviderData()
 445.         lPoint = LBound(avProviderData)
 446.         While lPoint <= UBound(avProviderData)
 447.             If avProviderData(lPoint) <> 0 Then
 448.                 sUserName = sUserName & Chr$(avProviderData(lPoint))
 449.             Else
 450.                 lPoint = UBound(avProviderData)
 451.             End If
 452.             lPoint = lPoint + 1
 453.         Wend
 454.  
 455.         MsgBox ("Create key container " & sUserName)
 456.  
 457.     End If
 458.  
 459.     'Attempt to get handle to signature key
 460.     If Not CBool(CryptGetUserKey(lHCryptprov, AT_SIGNATURE, lHCryptKey)) Then
 461.         If GetLastError = NTE_NO_KEY Then
 462.             MsgBox ("Create key exchange key pair")
 463.             If Not CBool(CryptGenKey(lHCryptprov, AT_SIGNATURE, 0, lHCryptKey)) Then
 464.                 MsgBox ("Error during CryptGenKey! " & CStr(GetLastError))
 465.                 Exit Function
 466.             Else
 467.                 lResult = CryptDestroyKey(lHCryptprov)
 468.             End If
 469.         Else
 470.             MsgBox ("Error during CryptGetUserKey! " & CStr(GetLastError))
 471.             Exit Function
 472.         End If
 473.     End If
 474.  
 475.     'Attempt to get handle to exchange key
 476.     If Not CBool(CryptGetUserKey(lHCryptprov, AT_KEYEXCHANGE, lHCryptKey)) Then
 477.         If GetLastError = NTE_NO_KEY Then
 478.             MsgBox ("Create key exchange key pair")
 479.             If Not CBool(CryptGenKey(lHCryptprov, AT_KEYEXCHANGE, 0, lHCryptKey)) Then
 480.                 MsgBox ("Error during CryptGenKey! " & CStr(GetLastError))
 481.                 Exit Function
 482.             Else
 483.                 lResult = CryptDestroyKey(lHCryptprov)
 484.             End If
 485.         Else
 486.             MsgBox ("Error during CryptGetUserKey! " & CStr(GetLastError))
 487.             Exit Function
 488.         End If
 489.     End If
 490.  
 491.     'release handle to provider
 492.     lResult = CryptReleaseContext(lHCryptprov, 0)
 493.     InitUser = True
 494.  
 495. Exit Function
 496.  
 497. ErrInitUser:
 498.     MsgBox ("ErrInitUser " & Error$)
 499.     Resume
 500.  
 501. End Function
 502. Private Sub Class_Initialize()
 503.     If InitUser = True Then
 504.         MsgBox ("InitUser OK")
 505.     Else
 506.         MsgBox ("InitUser failed")
 507.     End If
 508. End Sub
 509. Public Property Get Password() As String
 510.     Password = sPassword
 511. End Property
 512. Public Property Let Password(vNewValue As String)
 513.     sPassword = vNewValue
 514. End Property
~vb

modest
Posts: 1
Joined: Sun 27/02/2011 10:22 pm

Re: Mã hóa/Giải mã file

Postby modest » Tue 31/12/2013 9:30 pm

minh co file sau muon xem thong tin ve no ma chua biet cach cac ban chi minh voi


Return to “[VB] Mã nguồn chương trình tiện ích”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest