Trang 1 trên 1

Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 11/08/2014 6:29 pm
gửi bởi tungblt
Tên chương trình: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Ben Vonk
Chức năng: Giả lập quả địa cầu 2D 3DPhím lên - xuống để tăng - giảm tốc độ
Space để chuyển 2D - 3D
Esc để dừng
Hình ảnh

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 11/08/2014 6:39 pm
gửi bởi HaiVB6
Có Việt Nam nè! :P
P/s:Dùng cái này xem Trái đất nó như thế nào!Đỡ tải Google Map về! :))
Hình ảnh

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 11/08/2014 6:49 pm
gửi bởi tungblt
cái này dùng làm phần mềm học địa lí ngon

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Ba 12/08/2014 4:59 pm
gửi bởi tungblt
Tên chương trình: Earth in 3D
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Matty_ski
Chức năng:This views the a rotatable earth, if you connect a GPS it will show you the rough position on the globe with a pink square, but when you get on the other side of the planet the accurancy goes down by a dozen miles :( . You can load in a CSV file to inform you if your near a Long/Lat point..... It can record your movents and saves it in another csv file, so you view it on another program attached. I was planning to view the satellites it locks onto and make the earth more detailed when you zoom in on particular points. If I do - I'll upload it another time. This is a bit like a google earth clone.


Hình ảnh

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Ba 12/08/2014 5:49 pm
gửi bởi HaiVB6
Màu sắc hơi tối thì phải!

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Ba 12/08/2014 8:22 pm
gửi bởi tungblt
liên quan gì tới màu sắc?

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Ba 12/08/2014 9:21 pm
gửi bởi HaiVB6
Ý em là màu sắc cho nó sáng hơn để nhìn cho nó rõ!

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Ba 12/08/2014 9:32 pm
gửi bởi tungblt
đây là project của người ta!

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Ba 12/08/2014 10:12 pm
gửi bởi HaiVB6
Em biết chứ!Chẳng qua em chỉ nhận xét thui mà! :)

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 25/08/2014 9:02 pm
gửi bởi phanthequang4101987
Thêm thắt ti cho nó chuyên nghiệp

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 25/08/2014 9:37 pm
gửi bởi HaiVB6
Chờ phiên bản mới của phanthequang4101987 nào! :))
Nhìn cái phần mềm cũng được đấy chứ! :D

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 25/08/2014 9:41 pm
gửi bởi phanthequang4101987
Thấy cái code hay hay nên sửa tí cho nó đẹp thôi @_@! .lâu rồi thấy ít người quan tâm đến vb nên ko post bài thui *.*

Re: Spinning Globe - Giả lập quả địa cầu 2D 3D

Đã gửi: T.Hai 25/08/2014 9:50 pm
gửi bởi HaiVB6
Post nhiều vào để cho mọi người còn được học hỏi! :D
Vẫn còn nhiều người quan tâm đến Vb đấy chứ!Hình ảnh