Trang 1 trên 1

Tạo shotcut

Đã gửi: T.Bảy 05/01/2013 5:03 pm
gửi bởi tuyen_dt18
Tên chương trình: CreateShortcut
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: tuyen_dt18
Chức năng: Tạo shortcut cho tệp tin, thư mục


CreateShortcut.JPG
CreateShortcut
CreateShortcut.JPG (24.98 KiB) Đã xem 1405 lần


Đầu tiên : Các bạn mở mã nguồn chương trình lên, chọn tham chiếu đến tệp tin "ShellLink.tlb" trong cùng thư mục.

Sau đó các bạn chạy thử chương trình và làm như sau :
Shortcut File : Các bạn nhập đường dẫn tới tệp tin liên kết (*.lnk)
Target : Các bạn nhập đường dẫn tới tệp tin, thư mục đích (tệp , thư mục muốn tạo shortcut)
Working Dir : Nhập thư mục cha của tệp, thư mục muốn tạo shorcut
Description : Các bạn nhập mô tả cho tệp tin shortcut, hoặc tệp tin đích
Arguments : Tham số khi mở tệp, thư mục đích mà shortcut liên kết tới. Ví dụ : Nếu tệp đích là dạng EXE, bạn muốn truyền tham số cho nó khi chạy từ shortcut là "-s -t" thì bạn nhập "-s -t" vào mục này.

Nút SAVE để tạo shortcut khi bạn đã nhập các thông tin . Nút LOAD để xem thông tin tệp tin shortcut đang tồn tại mà bạn nhập vào mục Shortcut File

Còn đây là link tải về mã nguồn
IShellLink.zip
(4.86 KiB) Đã tải 324 lần