Page 1 of 1

Mã nguồn chương trình nghe nhạc NEO MP3 Player

Posted: Wed 30/03/2011 12:55 pm
by dactung93
Tên chương trình: NEO MP3 Player
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: Mahesh Kurmi
Chức năng: Nghe nhạc MP3


Image

Những chức năng hỗ trợ đặc biệt

Tag Editor
DSP
Playlist
Visualisation
Media Library

Download: http://www.mediafire.com/?8tx8bixgg6pw6y6

Re: Mã nguồn chương trình nghe nhạc NEO MP3 Player

Posted: Tue 05/07/2011 11:26 am
by nguyenduyka
link die rùi bạn ơi
vui lòng cho lại nha

Re: Mã nguồn chương trình nghe nhạc NEO MP3 Player

Posted: Mon 12/03/2012 6:23 pm
by blueskyvn94
Huhu, link die rồi, bạn cho lại link đi.