Trang 1 trên 1

chương trình khám bệnh kê đơn thuốc

Đã gửi: T.Sáu 08/05/2009 10:00 am
gửi bởi ngocvinh
Tên chương trình: Chương trình khám bệnh
Ngôn ngữ lập trình: vb6
Tác giả: Nguyễn Ngọc Vinh
Chức năng: dùng cho các phòng khám tư nhân


có chỉnh sửa lại cho dể sử dụng

Re: chương trình khám bệnh kê đơn thuốc

Đã gửi: T.Năm 11/06/2009 1:45 pm
gửi bởi ngocvinh
Chỉ cần chép File Khambenh.exe và PHONGMACH.mdb vao chung 1 thư mục là chạy
không cài thì chép thư viện vào máy với các file kèm theo
MSDERUN.DLL chép vào C:\Program Files\common Files\DESIGNER
Font VNI_TIMES
các Files còn lại chép vào Windows \system32