Trang 1 trên 1

Quản lý thư viện sách

Đã gửi: T.Bảy 04/04/2009 10:06 am
gửi bởi tiger86love102
Tên chương trình: Quản lý thư viện sách
Ngôn ngữ lập trình: VB6
Tác giả: tiger sưu tầm
Chức năng: Quản lý thư viện sáchMình ko cài VB6, ko test đc. Ai cần thì tải về test nhé.
Đây là toàn bộ project Quản lý thư viện bao gồm cả csdl, bản word báo cáo luôn rồi đó.
Ai phải làm bài tập lớn hay đề tài QL thư viện thì ôm cả project này đi mà nộp.
Đc mấy điểm ko biết, có khi ăn ngỗng quay hay trứng vịt lộn cũng nên >:) :D

QL thu vien.rar
(1.54 MiB) Đã tải 29870 lần

Re: Quản lý thư viện sách

Đã gửi: T.Năm 10/12/2009 5:07 am
gửi bởi truongphu
HINCUTIN đã viết:HUHU vào phần code rồi ko tìm thấy pass ai gúp với chạy chương trình mà ko đăng nhập đc :


Một số bạn ít xem code quá, chỉ biết down về rồi chạy!

Tại Sub CmdLogin_Click đã nêu trên, để chạy không user và pass, ta tạm 'treo code xác nhận' là xong:

 1. Private Sub CmdLogin_Click()
 2. Dim ObjAgent As New ClsAgent
 3. Dim suid As String
 4. Dim spwd As String
 5. suid = Trim(Replace(TxtUID.Value, "'", "''"))
 6. spwd = Trim(Replace(txtPWD.Value, "'", "''"))
 7. Dim sresult As String
 8. sresult = ObjAgent.Verify(suid, spwd)
 9. 'If sresult <> "" Then  '<- khóa
 10. sAgentCode = sresult
 11. MDI.Show
 12. Unload Me
 13. 'Else '<- khóa
 14. 'MsgBox " Dang nhap that bai", vbCritical, StrSoftName '<- khóa
 15. 'TxtUID.SetFocus '<- khóa
 16. 'End If '<- khóa
 17. End Sub


Từ đây, không khai báo, cứ nhấn nút 'dang nhap' là xong
bổ sung tác giả: Sinh viên LE HOAI NAM

Re: Quản lý thư viện sách

Đã gửi: T.Tư 20/11/2013 1:35 pm
gửi bởi nguyen a troi
mình thêm bạn đọc rồi, trong access có thông tin rồi mà trên datagrid lại không hiển thị vậy bạn, nó mặc định chỉ có 3 người thôi

Re: Quản lý thư viện sách

Đã gửi: T.Sáu 22/11/2013 3:56 pm
gửi bởi chelinh007
sao e k tìm thấy ID và pas vậy a :(