Trang 1 trên 1

Chuyển Bitmap sang Icon dễ dàng

Đã gửi: CN 17/05/2009 4:58 pm
gửi bởi vo_minhdat2007
Thủ thuật: Chuyển Bitmap sang Icon
Tác giả: MSDN
Mô tả: Không cần dùng class IconConverter rắc rối, chỉ 1 dòng code ;)Mã: Chọn hết

 1. Dim Bm As Bitmap
 2. Dim Ico As Icon
 3. Ico = Icon.FromHandle(Bm.GetHIcon)

Re: Chuyển Bitmap sang Icon dễ dàng

Đã gửi: T.Hai 18/05/2009 12:37 pm
gửi bởi clarkkent

Mã: Chọn hết

 1.    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.         Dim Bm As New Bitmap(PictureBox1.Image)
 3.         Dim Ico As Icon
 4.         Ico = Icon.FromHandle(Bm.GetHicon)
 5.         Me.Icon = Ico
 6.     End Sub

vui nhỉ :D

Re: Chuyển Bitmap sang Icon dễ dàng

Đã gửi: T.Hai 18/05/2009 1:09 pm
gửi bởi vo_minhdat2007
Vui gì cơ =.= . Code trong bài đầu chỉ để minh hoạ rằng Bm là bitmap, còn ico là Icon thôi mà >.< . Chứ copy nguyên đoạn đó là ra NullReference chắc luôn >:)

Re: Chuyển Bitmap sang Icon dễ dàng

Đã gửi: T.Hai 18/05/2009 1:21 pm
gửi bởi clarkkent
vo_minhdat2007 đã viết:Vui gì cơ =.= . Code trong bài đầu chỉ để minh hoạ rằng Bm là bitmap, còn ico là Icon thôi mà >.< . Chứ copy nguyên đoạn đó là ra NullReference chắc luôn >:)

uhm.a có nói j đâu, tại a mới bít vụ này nên mới thấy vui :D

Re: Chuyển Bitmap sang Icon dễ dàng

Đã gửi: T.Hai 18/05/2009 2:26 pm
gửi bởi vo_minhdat2007
Ra thế ^^ Nhưng code trên dài quá =.= :

Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 2.         Me.Icon = Icon.FromHandle(PictureBox1.Image.GetHIcon)
 3.     End Sub