• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chương trình vẽ 13 dòng code

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Chương trình vẽ 13 dòng code

Postby clarkkent » Sun 14/12/2008 10:48 am

Thủ thuật: Chương trình vẽ 13 dòng code
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Chương trình vẽ 13 dòng code


:) >:P @-)

Code: Select all

 1.    Dim bNhan As Boolean
 2.     Private Sub Form1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseDown
 3.         bNhan = True
 4.     End Sub
 5.     Private Sub Form1_MouseUp(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseUp
 6.         bNhan = False
 7.     End Sub
 8.     Private Sub Form1_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles Me.MouseMove
 9.         If bNhan Then
 10.             Dim graphic As Graphics = CreateGraphics()
 11.             graphic.FillRectangle(New SolidBrush(Color.Red), e.X, e.Y, 4, 4)
 12.         End If
 13.     End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest