Trang 1 trên 1

Kỹ Thuật Xoay Ảnh Quanh 1 Điểm

Đã gửi: T.Hai 24/11/2008 4:32 pm
gửi bởi 1045007
Thủ thuật: Xoay ảnh quanh 1 điểm
Tác giả: 1045007
Mô tả: Xoay theo 1 góc quanh 1 điểm chỉ định. Trong bài là xoay 1 elip tại tâm của nó.


Xoay Anh.rar
(46.58 KiB) Đã tải 1233 lần

Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Drawing.Imaging
 2. Imports System.Drawing
 3. Imports System.Drawing.Drawing2D
 4.  
 5. Dim gp As Graphics
 6.  
 7.     Private Sub VeElip(ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal w As Integer, ByVal h As Integer)
 8.         'Khai bao 1 cai thung chua cai can ve
 9.         Dim con As GraphicsContainer
 10.         con = gp.BeginContainer()
 11.         've 6 cai
 12.         For i As Short = 1 To 6
 13.             con = gp.BeginContainer()
 14.             Dim rotateMatrix As New Matrix
 15.  
 16.             'Xoay 1 goc = 30 do, tai tieu cu cua Elip
 17.             rotateMatrix.RotateAt(30.0F, New PointF((x + w / 2), (y + h / 2)))
 18.             gp.Transform = rotateMatrix
 19.  
 20.             gp.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias 'che do ve muot
 21.             gp.DrawEllipse(New Pen(Color.Black), x, y, w, h)
 22.             rotateMatrix.Dispose()
 23.         Next
 24.         gp.EndContainer(con) 'Dong cai thung lai
 25.     End Sub
 26.  
 27.     Private Sub bt_ve_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles bt_ve.Click
 28.         VeElip(Me.Width / 2, 100, 45, 250)
 29.     End Sub
 30.    
 31.     Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 32.         gp = Me.CreateGraphics
 33.     End Sub

Re: Kỹ Thuật Xoay Ảnh Quanh 1 Điểm

Đã gửi: T.Hai 24/11/2008 7:50 pm
gửi bởi master7689
em cám ơn anh nhiều lắm , nhưng mà anh ơi cho em nhờ anh 1 tí nữa thui , làm sao để mình cho mỗi cái elip là mỗi màu khác nhau với lại mấy cái điểm tròn nằm trên mỗi cái elip ấy , lỡ rồi anh giúp em cái nha, làm không đúng lỡ bà cô bắt lỗi thiếu cái này thiếu cái kia thì công sức bữa giờ hic hic. bà cô bã yêu cầu là mình chỉ cần vẽ 1 cái elip thôi rồi sau đó sau 5 giây chẳng hạn cái hình elip nó sẽ xoay nhưng anh giúp em như zầy là em quí anh lắm rồi .

Re: Kỹ Thuật Xoay Ảnh Quanh 1 Điểm

Đã gửi: T.Hai 24/11/2008 8:21 pm
gửi bởi 1045007
- Muốn mỗi cái cái là màu ngẫu nhiên thì:

Mã: Chọn hết

 1. Dim rd as New Random
 2. Dim color as Color
 3. color=Color.FromArgb(rd.Next(255),rd.Next(255),rd.Next(255))

Rồi lấy cái màu này mà dùng.
- Còn vẽ cái hình tròn thì cứ vẽ đại đi miễn nó nằm trên cái Elip là đc! khi xoay thì tụi nó cũng xoay theo thôi!

Re: Kỹ Thuật Xoay Ảnh Quanh 1 Điểm

Đã gửi: T.Năm 14/04/2011 4:28 pm
gửi bởi bangnhatquang68
xoay gì không xoay.
đi xoay cái hình elip làm tui đọc phát điên luôn.
cuối cùng mò mãi cũng hiểu ra.
cảm ơn bạn, nhưng lần sau có hướng dẫn thì đừng xoay hình tròn với elip, mà bạn nên xoay hình chủ nhật, đa giác nhé!
đọc xong mất luôn mất kcal. ^:)^ ^:)^