Trang 1 trên 1

Tạo Cursor từ file ảnh bất kỳ!

Đã gửi: T.Năm 17/07/2008 4:19 pm
gửi bởi 1045007
Sau đây là cách tạo con chuột có hình dạng từ file ảnh.

Mã: Chọn hết

  1. Private Function CreateCursor(ByVal bm As Bitmap, ByVal size As Size) As Cursor
  2.         bm = New Bitmap(bm, size)
  3.         'chổ này tùy nếu muốn chuột trong suốt hay không.
  4.         bm.MakeTransparent()
  5.         Return New Cursor(bm.GetHicon)
  6. End Function

Chú ý:
Lúc này vị trị nhấn chuột là giao điểm của hai đường chéo hình chữ nhật (tức là bức ảnh) nên bạn phải resize ảnh lại sao cho điểm nhấn nằm tại giao điểm trên.

Ảnh minh họa:

Re: Tạo Cursor từ file ảnh bất kỳ!

Đã gửi: CN 14/06/2009 7:38 pm
gửi bởi gamer_happy
Bạn làm ơn tạo thánh 1 project mẫu đc ko . Thanks nhiều :)

Re: Tạo Cursor từ file ảnh bất kỳ!

Đã gửi: CN 14/06/2009 7:54 pm
gửi bởi andylam1992
Tác giả ơi, cho hỏi anh có dùng hàm API gì không vậy?

Re: Tạo Cursor từ file ảnh bất kỳ!

Đã gửi: T.Hai 15/06/2009 3:37 pm
gửi bởi 1045007
Không API! bấy nhiêu là đủ chạy!
Đâu cần project j` đâu! bạn chép code trên vào class form của mình!
Set thuộc tính Cursor của đối tượng = cái hàm đó là xong! :D

Còn muốn project thì đây!:
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... =23&t=3840