• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[C#]Hiển thị hình ảnh trong RichTextBox

Các thủ thuật về truyền thông đa phương tiện, đồ họa

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
onlysoft
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 330
Joined: Wed 26/03/2008 6:32 pm
Location: ONLYSOFT
Been thanked: 8 times

[C#]Hiển thị hình ảnh trong RichTextBox

Postby onlysoft » Wed 28/05/2008 8:27 am

Thủ thuật: Hiển thị hình ảnh trong RichTextBox
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Hiển thị hình ảnh trong RichTextBox


RichTextBox là đối tượng giao diện có thể chứa nội dung có định dạng gồm nhiều thành phần khác nhau như chuỗi văn bản có định dạng, ảnh bitmap,... Để hiển thị thành phần nào đó trong RichTextBox, trước hết bạn phải "add" nó vào vị trí thích hợp


Sau khi được "add" vào RichTextBox, thành phần được "add" sẽ được hiển thị ngay tức khắc. Một trong những cách "add" thành phần vào đối tượng RichTextBox là sử dụng Clipboard. Sau đây là đoạn code C# cho phép "add" một ảnh bitmap từ file ảnh có sẵn vào đối tượng RichTextBox có tên là richTextBox1:

Code:

Code: Select all

 1. //tạo đối tượng bitmap từ file ảnh
 2. Bitmap myBitmap = new Bitmap("c:\\test.jpg");
 3. // Copy bitmap vào clipboard.
 4. Clipboard.SetDataObject(myBitmap);
 5. // Lấy định dạng của đối tượng ảnh
 6. DataFormats.Format myFormat = DataFormats.GetFormat(DataFormats.Bitmap);
 7. // Kiểm tra xem có thể copy định dạng ảnh vào RichTextBox
 8. if (richTextBox1.CanPaste(myFormat)) {
 9. //nếu được thì "add" vào
 10. richTextBox1.Paste(myFormat);
 11. } else { //báo sai
 12. MessageBox.Show("The data format that you attempted site" +
 13. " is not supportedby this control.");
 14. }


Cái này hay ở chổ kiểm tra xem có thể copy định dạng ảnh vào RichTextBox hay không đấy :))


:x Tin học là cuộc sống, Lập trình là người yêu, Vợ là computer :x
Tôi yêu tin học, Tin học lập trình, Để lập trình tôi dùng VB, Tôi là B-)nly

Return to “[.NET] Âm thanh và Đồ họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests