• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Thu nhỏ và phục hồi tất cả cửa số

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
tindl88
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Bài viết: 363
Ngày tham gia: T.Bảy 26/04/2008 6:10 pm
Has thanked: 16 time
Been thanked: 10 time

Thu nhỏ và phục hồi tất cả cửa số

Gửi bàigửi bởi tindl88 » T.Sáu 07/11/2008 7:02 pm

Thủ thuật: Thu nhỏ và phục hồi tất cả cửa số
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Thu nhỏ và phục hồi tất cả cửa số


Mã: Chọn hết

 1. 'Thu nhỏ và phục hồi tất cả cửa số
 2. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
 3. Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
 4.  
 5. Private Const WM_COMMAND As Long = &H111
 6. Private Const MIN_ALL As Long = 419
 7. Private Const MIN_ALL_UNDO As Long = 416
 8.  
 9. Dim lngHwnd As Long
 10. Public Sub MinimizeAll()
 11.     lngHwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", vbNullString)
 12.     Call PostMessage(lngHwnd, WM_COMMAND, MIN_ALL, 0&)
 13. End Sub
 14.  
 15. Public Sub RestoreAll()
 16.     lngHwnd = FindWindow("Shell_TrayWnd", vbNullString)
 17.     Call PostMessage(lngHwnd, WM_COMMAND, MIN_ALL_UNDO, 0&)
 18. End Sub
 19.  
 20. Private Sub Command1_Click()
 21.     MinimizeAll
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Command2_Click()
 25.     RestoreAll
 26. End Sub


cứng nhắc...vớ vẩn

Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách