Trang 1 trên 1

Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: T.Ba 02/10/2012 9:38 pm
gửi bởi baohiep
Thủ thuật: Đăng nhập tự động Zing Me
Tác giả: Lê Bảo Hiệp sưu tầm và chỉnh sửa
Mô tả: Đăng nhập tự động Zing MeCode:
 1. With WebBrowser1
 2. .Navigate "http://login.me.zing.vn/"
 3. Do While .Busy
 4. DoEvents
 5. Loop
 6. .Document.GetElementById("u").InnerText = "Ten Dang Nhap"
 7. .Document.GetElementById("pp").InnerText = "Mat Khau"
 8.  
 9. For Each ww In .Document.All
 10. If ww.GetAttribute("name") = "bntlogin" Then ww.Click
 11. Next
 12.  
 13. End With

Chèn vào thủ tục nào thì tùy bạn. Nhớ thêm control WebBrowser

Re: Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: CN 25/11/2012 8:51 am
gửi bởi byun.over
code vậy cũng đưa lên, đã cóa nhiều người đưa lên rồi, đưa thêm cũng thừa. ^:)^ ^:)^

Re: Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: T.Ba 16/04/2013 2:45 pm
gửi bởi latrungluat
bạn có bài nào hay hơn thì đem ra a.e tham khảo đi

Re: Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: T.Tư 16/10/2013 5:45 am
gửi bởi Land_info
Trường hợp nhiều site ko tìm thấy code có ID hay name thì làm thế nào hả các bạn ơi?
Mình thấy trong .net thì có send kiểu httpwebrequest hay gì gì đó. Ko biết trong vb6 thì làm thế nào.

Re: Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: T.Tư 05/02/2014 4:57 pm
gửi bởi HaiVB6
thêm control WebBrowser ở đâu?

Re: Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: T.Bảy 08/02/2014 8:20 am
gửi bởi NTN
Bác ơi mình muốn đăng nhập tự động trên trình duyệt google luôn kìa chứ không phải chèn WebBrowser đâu !

Re: Đăng nhập tự động Zing Me

Đã gửi: CN 06/04/2014 3:32 pm
gửi bởi vuanhhao123pro
Bạn có cách nào đưa tên đăng nhập và mật khẩu về email của mình không