• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Liệt kê tên Tables và tên Fields trong file Access

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 517 time

Liệt kê tên Tables và tên Fields trong file Access

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 26/06/2008 10:57 am

Thủ thuật: Liệt kê tên Tables và tên Fields trong file Access
Tác giả: truongphu
Mô tả: Liệt kê tên Tables và tên Fields trong file Access


Mã: Chọn hết

 1. Private Sub Form_Load()
 2. ' Hai hang sô thông kê tên Table và tên Column
 3. Const adSchemaTables = 20: Const adSchemaColumns = 4: Dim a$, i%
 4. Dim objConnection As New ADODB.Connection: Dim objRecordset As New ADODB.Recordset
 5.  
 6. objConnection.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " & "Data Source =" & App.Path & "\db1.mdb"
 7.  
 8. Set objRecordset = objConnection.OpenSchema(adSchemaTables)
 9. i = 1
 10. Do Until objRecordset.EOF
 11.     strTableName = objRecordset("Table_Name")
 12.     Set objFieldSchema = objConnection.OpenSchema(adSchemaColumns, Array(Null, Null, strTableName))
 13.         If i > 6 Then  '<-- Gat bo temp tables
 14.             a = a & vbCr & "Table: " & UCase(objRecordset("Table_Name")) & vbCr
 15.                 Do While Not objFieldSchema.EOF
 16.                     a = a & objFieldSchema("Column_Name") & ", " & objFieldSchema("Data_Type") & vbCr
 17.                     objFieldSchema.MoveNext
 18.                 Loop
 19.         End If
 20.     objRecordset.MoveNext
 21.     i = i + 1
 22. Loop
 23. MsgBox a
 24. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách