Trang 1 trên 1

Kiểm tra địa chỉ Email

Đã gửi: T.Ba 25/03/2008 11:05 am
gửi bởi Admin
Thủ thuật: Kiểm tra địa chỉ Email
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Kiểm tra địa chỉ Email của người dùng nhập vào xem hợp lệ hay không.


Khi thiết kế chương trình bạn đòi hỏi người dùng phải nhập địa chỉ email đúng định dạng có tên email kèm theo @ và cuối cùng đuôi email do nhà cung cấp quy định, ví dụ như địa chỉ email có định dạng caulacbovb@caulacbovb.com. Với địa chỉ như thế này bạn bắt buộc người dùng điền đầy đủ nhưng đâu có phải ai cũng "chăm chỉ" điền đầy đủ như vậy, chỉ còn cách là dùng luật "trên bảo dưới phải nghe", muốn lười cũng không được. Chỉ cần đoạn mã đơn giản sau:

Mã: Chọn hết

 1. Public Function kiemtraemail(EmailAddress As String) As Boolean
 2.     kiemtraemail = EmailAddress Like "*@[A-Z,a-z,0-9]*.*"
 3. End Function
 4.  
 5. Trong Form1 bạn thêm vào đó 1 textbox với thuộc tính name là EmailText dùng để nhập địa chỉ email và 1 command1 để kiểm tra tính hợp lệ của địa chỉ email khi người dùng ấn vào:
 6. Private Sub Command1_Click()
 7.     If (kiemtraemail(EmailText.Text) = False) Then ‘ Nếu địa chỉ email không đúng
 8.         Beep ‘ Kêu 1 tiếng bíp cho người dùng sợ
 9.         MsgBox "chu y: Dia chi email khong hop le", vbOKOnly, "Thong bao"
 10.     Else
 11.         MsgBox "Dia chi email da hop le", vbOKOnly, "Thong bao"
 12.     End If
 13. End Sub

Re: Kiểm tra địa chỉ Email

Đã gửi: T.Ba 25/03/2008 11:21 am
gửi bởi hoangthu1974

Mã: Chọn hết

 1. Public Function kiemtraemail(EmailAddress As String) As Boolean
 2.     kiemtraemail = EmailAddress Like "*@[A-Z,a-z,0-9]*.*[A-Z,a-z,0-9]"
 3. End Function


Thay đoạn code bằng đoạn này sẽ tránh được địa chỉ e-mail dạng: dkjflsjfls@kdfskdf. :))

Re: Kiểm tra địa chỉ Email

Đã gửi: T.Tư 26/03/2008 10:26 pm
gửi bởi DungCoi
@Anh Nobi : Email thằng Yahoo có ký tự "_", thằng Gmail cho dạng "." => Chắc phải thêm nhiều ký tự trong chuỗi kia bởi vì chắc chắn tụi WebMail khác còn đủ thứ "Sáng tạo" nữa
@HoangThu : Hình như VB6 ko co hàm Like này :)

Re: Kiểm tra địa chỉ Email

Đã gửi: T.Tư 26/03/2008 10:54 pm
gửi bởi luungoc2005
kiểm tra email kiểu này dễ bị "abc@hahaha.com" lắm đây
chắc chỉ có đường gửi email thử thôi

Re: Kiểm tra địa chỉ Email

Đã gửi: T.Năm 27/03/2008 6:53 pm
gửi bởi onlysoft
Kiểm tra là kiểm tra tính hợp lệ của mail thôi chứ có kiểm tra sự tồn tại của mail đâu, có thế thôi mà :))