• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Dò tìm pasword của file Excel

Các mẹo vặt linh tinh khác, không thuộc nhóm nào
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 517 time

Dò tìm pasword của file Excel

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 05/06/2008 4:45 pm

Thủ thuật: Dò tìm pasword của file Excel
Tác giả: Sưu tầm Jim Jackson
Mô tả: Dò từng ký tự chữ thường, chữ hoa, số... các bạn có thể bổ sung, vd các ký tự dấu hiệu như $,%..
Chương trình dò tìm khá lâu, có thể chạy trên máy của tôi khá yếu: PIII 800, có 3 ký tự khá dễ mà mất hơn 4 phút!
Chú ý nếu pass là tiếng Việt thì khó đấy. Tôi gởi kèm file nén vì đã chỉnh sửa code từ VBS sang VB6


Mã: Chọn hết

 1. '@@@ Script runs a Brute Force attack
 2. '@@@ on an Excel File that is password protected for open
 3. '@@@ Created by Jim Jackson MCP
 4. '@@@ Created on 4/20/2005
 5.  
 6. Dim strCPWD, curPW, Found
 7. Sub Error_Handle()
 8. DoEvents
 9. If Err.Number = 1004 Then
 10. strCPWD = NextPW(strCPWD, False, 0)
 11. Err.Clear
 12. ElseIf Err.Number <> 0 Then
 13. MsgBox "Other Error: " & vbCrLf & "Number: " & Err.Number & vbCrLf & "Description: " & _
 14. Err.Description & vbCrLf & "Password: " & strCPWD
 15. End
 16. Else
 17. Text1 = "Password Found: " & strCPWD
 18. Found = 1
 19. End If
 20. End Sub
 21.  
 22. Function NextPW(startPW, noChange, startLength)
 23. DoEvents
 24. Dim pw, i, s
 25. If startPW <> "" And curPW = "" Then
 26. curPW = startPW
 27. NextPW = curPW
 28. Exit Function
 29. End If
 30. If curPW = "" Then
 31. curPW = String(startLength, 97)
 32. NextPW = curPW
 33. Exit Function
 34. End If
 35. If curPW = String(Len(curPW), 90) Then
 36. NextPW = String(Len(curPW) + 1, 97)
 37. If noChange = False Then curPW = NextPW
 38. Exit Function
 39. End If
 40. ReDim pw(Len(curPW))
 41. For i = 1 To Len(curPW)
 42. pw(i) = Mid(curPW, i, 1)
 43. Next
 44. i = UBound(pw)
 45. x = 1
 46. Do While x = 1 'donextchar:
 47. x = 0
 48. s = Asc(pw(i)) + 1
 49. Select Case s
 50. Case 58
 51. pw(i) = Chr(65)
 52. Case 123
 53. pw(i) = Chr(48)
 54. Case 91
 55. pw(i) = Chr(97)
 56. i = i - 1
 57. x = 1 'GoTo donextchar
 58. Case Else
 59. pw(i) = Chr(s)
 60. End Select
 61. Loop
 62. For s = LBound(pw) To UBound(pw)
 63. NextPW = NextPW & pw(s)
 64. Next
 65. If noChange = False Then curPW = NextPW
 66. End Function
 67.  
 68. Private Sub Command1_Click()
 69. Command2.Caption = "Ngu`ng"
 70. a = Now
 71. DoEvents
 72. Found = 0
 73. strFilePath = "c:\Run.xls"
 74. strCPWD = "0"
 75. Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
 76. Do While Found = 0
 77. On Error Resume Next
 78. objExcel.Workbooks.Open strFilePath, , , , strCPWD
 79. Text1 = strCPWD
 80. Error_Handle
 81. Text2 = Format((Now - a), "hh:mm:ss")
 82. Loop
 83. End Sub
 84.  
 85. Private Sub Command2_Click()
 86. End
 87. End Sub
 88.  
Tập tin đính kèm
Pass-Excel.rar
(1.81 KiB) Đã tải 1140 lần
untitled.JPG
untitled.JPG (10.29 KiB) Đã xem 3230 lần


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Hình đại diện của người dùng
phongvanvu
Guru
Guru
Bài viết: 151
Ngày tham gia: T.Tư 24/01/2007 2:20 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 time
Liên hệ:

Re: Dò tìm pasword của file Excel

Gửi bàigửi bởi phongvanvu » T.Năm 05/06/2008 4:56 pm

Cái này chắc chỉ dùng để tìm những mật khẩu ngắn và dễ nhớ chứ mật khẩu khoảng 10 ký tự thì nó quét mất mấy ngày chưa biết có xong không. Cảm ơn bác truongphu đã chia sẻ.
Live to fight!

Hình đại diện của người dùng
thuongem
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Sáu 28/03/2008 1:31 am
Đến từ: Vĩnh Long
Has thanked: 2 time
Liên hệ:

Re: Dò tìm pasword của file Excel

Gửi bàigửi bởi thuongem » T.Tư 02/07/2008 2:17 am

xin hỏi bác cách này nếu máy không cài Excel có xài đc kô
tôi thương chỉ mình em, em biết không ? ;;) :-*

Hình đại diện của người dùng
phongvanvu
Guru
Guru
Bài viết: 151
Ngày tham gia: T.Tư 24/01/2007 2:20 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 time
Liên hệ:

Re: Dò tìm pasword của file Excel

Gửi bàigửi bởi phongvanvu » T.Tư 02/07/2008 6:25 pm

Ko vì máy có sử dụng đối tượng Excel nên máy phải cài Excel mới dùng được.
Live to fight!


Quay về “[VB] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách