Page 1 of 1

Di chuyển và Rezise control lúc runtime

Posted: Thu 13/08/2009 12:55 pm
by clarkkent
Thủ thuật: Di chuyển và Rezise control lúc runtime
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Di chuyển và Rezise control lúc runtimelộn với cái thêm lúc runtime =))

Re: Di chuyển và Rezise control lúc runtime

Posted: Fri 14/08/2009 8:19 am
by alexanderdna
Đã kiểm tra, trong lúc runtime:
1. Di chuyển được.
2. Chỉnh kích thước cũng được.
Đặc biệt: có lưu lại thay đổi để lần sau mở lên mọi thứ không bị hoàn nguyên. Các thay đổi này được lưu trong khóa Registry sau: HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Settings\DraggableAnyTest. Công việc này được thực hiện nhờ hàm SaveSetting và LoadSetting trong VBA.Interaction.

Có cái này mong các bạn giúp đỡ

Posted: Tue 08/09/2009 8:27 am
by tai_computer
Mình có ý định thiết kế 1 chương trình hơi lớn 1 tí mình làm ơ 1024 x 768 thì chạy êm ngon lành lắm nhưng khi chạy 800 x 600 thì cái Form của minh bị mất 1 nữa có cách nào giải quyết ko các bạn hay là phải thiết kế nhỏ lại
Ý mình muốn là làm sao khi mở Form ở bất cứ độ phân giải nào thì From cũng theo độ phân giải ấy
Mình mới học vb nên mong các bạn chỉ giáo

Re: Di chuyển và Rezise control lúc runtime

Posted: Tue 08/09/2009 8:44 am
by alexanderdna
Bạn tai_computer: bạn có thể dùng đoạn mã lệnh sau:

Code: Select all

  1. Private Sub Form_Load()
  2.     Me.WindowState = vbMaximized
  3. End Sub

Khi form mở lên, nó sẽ được đặt ở trạng thái đầy màn hình (như khi ta bấm nút Maximize trên thanh tiêu đề).

Re: Di chuyển và Rezise control lúc runtime

Posted: Sat 10/10/2009 8:06 am
by truongphu
Tôi đã tìm 2 kỹ thuật di chuyển control lúc runtime đơn giản hơn code của clarkkent: chỉ vài dòng code
mời các bạn tham khảo tại:
viewtopic.php?f=7&t=9211&start=20#p60218