Trang 1 trên 1

Tạo một trang và in ra giấy

Đã gửi: T.Hai 14/04/2008 8:07 pm
gửi bởi vinhphuoc91
Thủ thuật: Tạo một trang và in ra giấy
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: In nội dung 1 trang màn hình của bạn.