• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
User avatar
Zeroplus
Guru
Guru
Posts: 546
Joined: Sat 16/04/2011 11:31 pm
Location: Gò Dầu - Tây Ninh
Has thanked: 6 times
Been thanked: 98 times
Contact:

Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby Zeroplus » Wed 05/09/2012 6:54 pm

Thủ thuật: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar
Tác giả: Sưu tầmSẵn tiện có bạn hỏi nên mình up code này lên để các bạn dễ tìm :D
 1. Private Declare Function ShowWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal nCmdShow As Long) As Long
 2. Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32" Alias "GetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long) As Long
 3. Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" (ByVal hwnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
 4. Private Const GWL_EXSTYLE = (-20)
 5. Private Const WS_EX_APPWINDOW = &H40000
 6. Private Const SW_HIDE As Long = 0
 7. Private Const SW_SHOW As Long = 5
 8.  
 9. Public Sub HideIcon(ByVal lHwnd As Long, ByVal bHide As Boolean)
 10. Dim s As Long
 11. Call ShowWindow(lHwnd, SW_HIDE)
 12. s = GetWindowLong(lHwnd, GWL_EXSTYLE)
 13. If bHide = True Then
 14.     If s And WS_EX_APPWINDOW Then s = s - WS_EX_APPWINDOW ' Tránh trường hợp ControlBox nằm bên trái ( giống MAC )
 15. Else
 16.     s = s Or WS_EX_APPWINDOW
 17. End If
 18. Call SetWindowLong(lHwnd, GWL_EXSTYLE, s)
 19. Call ShowWindow(lHwnd, SW_SHOW)
 20. End Sub
 21.  

Sử dụng: Call HideIcon(WindowHandle,True) để ẩn, Call HideIcon(WindowHandle,False) để hiện lạiphavaphu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sun 09/09/2012 11:31 pm
Has thanked: 5 times
Contact:

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby phavaphu » Mon 12/11/2012 7:55 pm

Bác hướng dẫn chi tiết hơn về cách sử dụng được không!

bboy_nonoyes
Posts: 8
Joined: Mon 09/02/2009 2:27 pm
Location: http://nguoibaclieu.com
Has thanked: 3 times
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby bboy_nonoyes » Sat 17/11/2012 1:21 am

Lâu lâu ghé xem caulacbovb.com thấy vắng quá ta! :|

phavaphu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sun 09/09/2012 11:31 pm
Has thanked: 5 times
Contact:

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby phavaphu » Sun 18/11/2012 4:37 pm

Sao không ai trả lời gi hết vậy k biết!

Uzumaki Naruto
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 839
Joined: Mon 30/04/2007 9:55 pm
Location: Sài Gòn
Has thanked: 7 times
Been thanked: 83 times

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby Uzumaki Naruto » Sun 18/11/2012 5:23 pm

Ở sự kiện Form_Load bạn gọi HideIcon Me.hWnd,True
để hiển thị lại Icon bạn gọi HideIcon Me.hWnd,False
Cause you're my special thing
I'm flying without wings

anhhungbt9025
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 32
Joined: Wed 19/09/2012 9:01 am
Has thanked: 10 times

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby anhhungbt9025 » Wed 19/12/2012 11:37 am

p bai mau len de tham khao di ban

tinhyeuconmai879
Posts: 1
Joined: Fri 25/01/2013 8:30 pm

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby tinhyeuconmai879 » Fri 25/01/2013 8:33 pm

rất đơn giản và nhanh chóng. ở mỗi form đều có chức năng cho chon hiện hay ẩn trong Taskbar đó bạn. bạn chọn form rồi tìm xem chế độ có tên hình như là HideInTaskbar và chọn True là xong. chúc bạn thành công

phavaphu
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 22
Joined: Sun 09/09/2012 11:31 pm
Has thanked: 5 times
Contact:

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby phavaphu » Mon 18/02/2013 9:58 pm

Với VB2008:
+ Chọn Form cần ẩn
+ Vào Properties ->Thuộc tính: ShowInTaskbar: False
- Chúc bạn thành công!

User avatar
Zeroplus
Guru
Guru
Posts: 546
Joined: Sat 16/04/2011 11:31 pm
Location: Gò Dầu - Tây Ninh
Has thanked: 6 times
Been thanked: 98 times
Contact:

Re: Ẩn icon chương trình dưới Taskbar

Postby Zeroplus » Mon 25/02/2013 9:39 pm

tinhyeuconmai879 wrote:rất đơn giản và nhanh chóng. ở mỗi form đều có chức năng cho chon hiện hay ẩn trong Taskbar đó bạn. bạn chọn form rồi tìm xem chế độ có tên hình như là HideInTaskbar và chọn True là xong. chúc bạn thành công

phavaphu wrote:Với VB2008:
+ Chọn Form cần ẩn
+ Vào Properties ->Thuộc tính: ShowInTaskbar: False
- Chúc bạn thành công!


Đúng là trong VB đều có chức năng này nhưng set ẩn hoặc hiện thì lúc show lên nó vẫn như vậy. Còn hàm trên khi show form rồi có thể cho nó ẩn hoặc hiện tùy thích


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest