• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giả lập hộp thoại Run

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Giả lập hộp thoại Run

Postby clarkkent » Wed 11/06/2008 9:06 am

Thủ thuật: Giả lập hộp thoại Run
Tác giả: Nguyễn Trung Tín tổng hợp
Mô tả: Đây là 1 hộp thoại Run có thể coi là tương đối hoàn thiện... :D

Có gì thiếu sót các bạn bổ sung thêm... :D :D :D
RunDialog.JPG
RunDialog.JPG (12 KiB) Viewed 6485 times

Code: Select all

 1. Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
 2. Const SW_SHOWNORMAL = 1
 3.  
 4. Dim txtRun As String
 5.  
 6. Private Sub btnBrowse_Click()
 7. Set objdialog = CreateObject("UserAccounts.CommonDialog")
 8. objdialog.Filter = "Programs|*.exe"
 9. objdialog.InitialDir = "C:\"
 10. Browse = objdialog.ShowOpen
 11. If Browse = 0 Then
 12. Else
 13.     cboRun.Text = objdialog.FileName
 14. End If
 15. End Sub
 16.  
 17. Private Sub btnOK_Click()
 18. On Error Resume Next
 19. txtRun = Trim(cboRun.Text)
 20.  
 21. If txtRun = "" Then
 22.  
 23. ElseIf Right(txtRun, 3) = "cpl" Then
 24. ShellExecute Me.hWnd, vbNullString, txtRun, vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
 25.  
 26. ElseIf Right(txtRun, 3) = "msc" Then
 27. ShellExecute Me.hWnd, vbNullString, txtRun, vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
 28.  
 29. ElseIf Left(txtRun, 8) = "control " Then
 30. Control = Shell("control " & Mid(txtRun, 9), vbMaximizedFocus)
 31.  
 32. Else
 33. ShellExecute Me.hWnd, vbNullString, txtRun, vbNullString, "C:\", SW_SHOWNORMAL
 34.  
 35. End If
 36. End Sub
 37.  
 38. Private Sub cboRun_KeyPress(KeyAscii As Integer)
 39. If KeyAscii = 13 Then btnOK_Click
 40. End Sub
Attachments
Run Dialog.rar
Giả lập hộp thoại Run
(10.43 KiB) Downloaded 806 times


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

luungoc2005
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Tue 17/01/2006 9:43 am
Location: Where Bill Gates beats the penguin just like the Batman
Contact:

Re: Giả lập hộp thoại Run

Postby luungoc2005 » Fri 13/06/2008 1:09 pm

thêm 1 chút nha: xài extracticon lấy icon của cái run từ shell32.dll :D
A forum post should be like a skirt. Long enough to cover the subject material, but short enough to keep things interesting.

giongto35
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 194
Joined: Thu 19/04/2007 10:17 am
Location: Đà Nẵng City
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Giả lập hộp thoại Run

Postby giongto35 » Fri 13/06/2008 1:40 pm

cần gì giả lập ,gọi chương trình run ra rồi setwindowtext cho hộp thoại RUN là được chứ cần gì >:)
________________________________________________________________________________________________
. . . . . . . . . . . . .. .

User avatar
CoiBi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Fri 20/07/2007 4:23 pm
Location: LRCO

Re: Giả lập hộp thoại Run

Postby CoiBi » Fri 13/06/2008 10:13 pm

Giả lập nó làm gì chứ, để thời gian giả lập Window luôn cho ngon :))
(^_^) Khôn 3 năm dại 1 giờ(^_^)
Biết zậy dại sớm khỏi chờ 3 năm

User avatar
hoangthu1974
Guru
Guru
Posts: 813
Joined: Thu 09/03/2006 9:30 am
Location: Hà Nội --> Tp. Hồ Chí Minh
Been thanked: 13 times
Contact:

Re: Giả lập hộp thoại Run

Postby hoangthu1974 » Fri 13/06/2008 10:44 pm

Đề nghị khóa bài này. Không có thực tiễn trong công việc.

User avatar
CoiBi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 40
Joined: Fri 20/07/2007 4:23 pm
Location: LRCO

Re: Giả lập hộp thoại Run

Postby CoiBi » Sat 14/06/2008 11:15 am

hoangthu1974 wrote:Đề nghị khóa bài này. Không có thực tiễn trong công việc.

Cũng đúng, Trong VS net xài Process.Start là Ok nhiều rùi, Khỏi Sell.., Khỏi viết
(^_^) Khôn 3 năm dại 1 giờ(^_^)
Biết zậy dại sớm khỏi chờ 3 năm

baohiep
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 109
Joined: Sun 27/12/2009 6:37 pm
Location: Tam Kỳ
Has thanked: 3 times
Been thanked: 9 times

Re: Giả lập hộp thoại Run

Postby baohiep » Mon 09/07/2012 7:04 pm

Đoạn:
 1. If Browse = 0 Then
 2. Else
 3.     cboRun.Text = objdialog.FileName
 4. End If

Sửa lại thành:
[vb]If Browse <> 0 Then
cboRun.Text = objdialog.FileName
End If[/vb]
ngắn gọn
I'm Hiep.


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests