Trang 1 trên 1

Chế độ thiết kế trong lúc Run Time

Đã gửi: T.Ba 10/06/2008 8:05 am
gửi bởi QuangHoa
Thủ thuật: Chế độ thiết kế trong lúc Run Time
Tác giả: Võ Quang Hòa Sưu tầm
Mô tả: Chế độ thiết kế trong lúc Run Time


Nghe lạ tai không, mâu thuẩn quá à. Mình cũng không hiểu lắm, chưa ngân cứu được, để mọi người xem vậy.

Re: Chế độ thiết kế trong lúc Run Time

Đã gửi: T.Ba 10/06/2008 9:08 am
gửi bởi phongvanvu
Đặt tiêu đề khủng quá. Chỉ là ví dụ về drag drop thôi mà!

Re: Chế độ thiết kế trong lúc Run Time

Đã gửi: T.Ba 10/06/2008 9:11 am
gửi bởi QuangHoa
Ngoài Drag & Drog ra còn có thay đổi kích thước trực quan như trong lúc thiết kế mà.