• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Khóa Form, không cho thao tác

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Khóa Form, không cho thao tác

Postby VuVanHoanh » Tue 26/07/2011 4:45 pm

Thủ thuật: Khóa form không cho thao tác với form
Tác giả: VuVanHoanh
Mô tả: Khóa form


  1. Public Declare EnableWindow Lib "user32" (hWnd As Long, bEnable As Boolean) As Long
  2.  
  3. Private Sub Form_Load()
  4.     Dim i As Long
  5.     i = EnableWindow(Me.hWnd, False) 'Trả về 0 nếu cửa sổ chưa được khóa trước đó. Ngược lại trả về số khác 0 ^^
  6. End Sub


Since 2008...
One love! :x

OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 447
Joined: Fri 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 times
Been thanked: 56 times

Re: Khóa Form, không cho thao tác

Postby OKMimo » Tue 26/07/2011 7:57 pm

quá lạm dụng các hàm api rồi thì phải, vì mìn được biết là có thể set thuộc tính enabled của form mà.

User avatar
VuVanHoanh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1259
Joined: Thu 03/06/2010 9:23 pm
Location: Kim Sơn - Đông Triều - Quảng Ninh
Has thanked: 22 times
Been thanked: 138 times
Contact:

Re: Khóa Form, không cho thao tác

Postby VuVanHoanh » Thu 28/07/2011 11:28 am

Không, đấy chỉ là ví dụ với form của mình thôi, cái này nó enabled phụ thuộc vào hWnd nên có thể disable ứng dụng khác :D
Since 2008...
One love! :x

OKMimo
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 447
Joined: Fri 11/02/2011 3:36 pm
Has thanked: 107 times
Been thanked: 56 times

Re: Khóa Form, không cho thao tác

Postby OKMimo » Thu 28/07/2011 11:56 am

ừ, mình không quen dùng api lắm, nhưng vì thấy bạn để tiêu đề là với form nên mình mới nói vậy thôi, còn nếu với ứng dụng khác thì dùng cái này cũng cool lắm


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest