• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

(Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Các thủ thuật liên quan đến việc xử lý ứng dụng, biểu mẫu và control
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

(Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby truongphu » Mon 12/04/2010 10:41 pm

Thủ thuật: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu
Tác giả: truongphu
Mô tả: Các chủ đề làm Form đăng nhập, Form thay đổi mật khẩu và Form truy vấn số liệu rất nhiều bạn nêu vấn đề
Do đó tôi viết project nầy minh họa, các bạn có thể tham khảo
Vì có 3 form nên không trình bày code, chỉ gởi project

Attachments
Change Password LOGIN.rar
(11 KiB) Downloaded 6644 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

anhmaune
Posts: 9
Joined: Mon 28/03/2011 8:10 am
Has thanked: 4 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby anhmaune » Mon 28/03/2011 8:25 am

cho em hỏi : sao tải của anh về thì chạy ngon lành còn em thử làm cái tương tự thì lại không chạy được vậy .nó báo lỗi "invalid use of new keyword !" bug lỗi chỗ module i' ak
giúp em với
Last edited by anhmaune on Thu 21/04/2011 3:57 pm, edited 1 time in total.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby truongphu » Mon 28/03/2011 9:37 am

anhmaune wrote:nó báo lỗi "invalid use of new keyword !" bug lỗi chỗ module


New Keyword (từ khóa) liên quan đến khai báo (Dim)
Lỗi nghĩa là khai báo từ khóa mới mà dùng không được (invalid use)
Vậy thì bạn nhìn trên menu của Project, cũng có mục Project, vào, xuống dưới References, vào trong đó so sánh...
cụ thể, bạn thiếu khai References MS ActiveX Data Object Library... phiên bản 2 chấm mấy cũng được
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

anhmaune
Posts: 9
Joined: Mon 28/03/2011 8:10 am
Has thanked: 4 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby anhmaune » Mon 28/03/2011 10:59 am

Anh ơi em có một table <access> "dia" một nút tìm kiếm theo "tendia" và một datagrid xuất dữ liệu .anh hướng dẫn em viết code nút tìm kiếm đó với .

anhmaune
Posts: 9
Joined: Mon 28/03/2011 8:10 am
Has thanked: 4 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby anhmaune » Fri 15/04/2011 3:59 pm

Code: Select all

Private Sub bmButton21_Click()
Adodc1.CommandType = adCmdText
Adodc1.RecordSource = "select * from dia where tendia like '" & Text2.Text & "'"
Adodc1.Refresh
End Sub

em có đoạn code như trên nhưng sao nó không tìm được gần đúng mà cứ phải viết đúng thì nó mới tìm ra .anh cho em hỏi em viết thiếu chỗ nào vậy ?
với lại bày cho em cách tìm mà khi mình gõ vào text2.text thì đồng thời csdl tự động hiển thị ra datagrid những dữ liệu thõa mãn điều kiện .
em xin cảm ơn

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby truongphu » Fri 15/04/2011 6:36 pm

anhmaune wrote:where tendia like '" & Text2.Text & "'"

anhmaune wrote:sao nó không tìm được gần đúng mà cứ phải viết đúng thì nó mới tìm ra


Để tìm gần đúng, đi kèm Like phải dùng ký tự đại diện như _ (1 ký tự) hay % (nhiều ký tự)
vd:
LIKE 'Nguyen%'
trả về nhiều giá trị bắt đầu với Nguyen...

Tìm Xem bài LIKE
viewtopic.php?f=7&t=3942
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

anhmaune
Posts: 9
Joined: Mon 28/03/2011 8:10 am
Has thanked: 4 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby anhmaune » Mon 18/04/2011 9:26 pm

Code: Select all

 
   Adodc1.CommandType = adCmdText
   Adodc1.RecordSource = "delete * from tamhoadon "
   Adodc1.Recordset.save

khi nhấn nút thoát form đồng thời em muốn xóa tất cả các dữ liệu trong table em đã nghĩ ra câu lệnh như trên nhưng sao nó bị lỗi chỗ nào ấy .
nhầm chỗ nào anh chỉ giúp em.

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby truongphu » Tue 19/04/2011 7:58 am

anhmaune wrote:Adodc1.Recordset.save

Sai ở câu trên, nó chỉ save ra thành file xml

dùng adodc1 nó sẽ tự động lưu vào file, chỉ việc lệnh:

Code: Select all

ADODC1.Refresh
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

baby_trontron
Posts: 1
Joined: Wed 12/01/2011 11:21 am

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby baby_trontron » Tue 19/04/2011 2:37 pm

em muon làm một form nhập nhưng nó không chạy.bt thì nhập được nhưng có thêm datagrid thì không hủy đk.có ai cho em một cái code nào không ah.viết bằng adodb nha

User avatar
hongtamtk
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 385
Joined: Thu 11/08/2011 9:32 am
Location: Trường Cao đẵng KT - KT Quãng Nam !! C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VB98\VB6.EXE
Has thanked: 13 times
Been thanked: 64 times
Contact:

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby hongtamtk » Thu 18/08/2011 8:46 pm

sao mình đổi mật khẩu ko ndc, nó báo lổi miết các bạn giúp với!
Attachments
vb.rar
(193.12 KiB) Downloaded 938 times

phamcanh1990
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 89
Joined: Tue 16/08/2011 7:27 pm
Location: TP Vũng Tàu
Has thanked: 7 times
Been thanked: 15 times
Contact:

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby phamcanh1990 » Mon 05/09/2011 12:37 am

Vì B được khai báo kiểu string...
Attachments
New folder.rar
(10.78 KiB) Downloaded 708 times

kieuqtoan
Posts: 1
Joined: Thu 05/04/2012 2:31 pm

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby kieuqtoan » Thu 05/04/2012 2:37 pm

Dạ cho e hoỉ, e thấy nhiều bài hướng dẫn kết nối Form Đăng Nhập với Access nhưng chưa tìm thấy bài nào hướng dẫn kết nối Form Đăng Nhập với SQL
e đang sử dụng VB6 và muốn tạo Form Đăng Nhập kết nối với SQL 2005 thì phải làm thế nào ạ.

Em cảm ơn!

tung_anh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Thu 06/09/2012 4:13 pm
Has thanked: 2 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby tung_anh » Thu 06/09/2012 5:03 pm

huynh có biệt tạo feom đăng nhập với 2 testbox bằng vb6.0 kết nối với sql không cho em xin cái demo đi
em mới học không biết làm sao đc,mong huynh chỉ giáo

User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby xuanha » Fri 07/09/2012 12:17 am

1. Tạo một Database có tên là DANGVIEN (hoặc có thể tên khác)
2. Tạo một table tên là tblUser gồm 2 trường TenUser và Pass
3. Tạo form gồm 2 textbox là txtUser và txtPass, một commandbutton là CMD1
4. Viết code:
Data Source=XUANHA (XUANHA là tên máy cài SQL 2000, bạn có thể đổi lại cho phù hợp với máy tính của bạn)
 1. Dim cn As New ADODB.Connection
 2. Dim rec As New ADODB.Recordset
 3. Private Sub CMD1_Click()
 4. cn.CursorLocation = adUseClient
 5. cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=DANGVIEN;Data Source=XUANHA"
 6. rec.Open "select *from tblUser where TenUser ='" & TxtUser.Text & "' And Pass ='" & TxtPass.Text & "'", cn, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
 7. If rec.RecordCount > 0 Then MsgBox "Ban "
 8. rec.Close: cn.Close: Set rec = Nothing: Set cn = Nothing
 9. End Sub
 10.  

Với máy cài SQL2005: cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=DANGVIEN;Data Source=.\SQLEXPRESS"
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

tung_anh
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 17
Joined: Thu 06/09/2012 4:13 pm
Has thanked: 2 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby tung_anh » Sat 08/09/2012 8:04 am

các huynh nào sửa dùm em cái form đăng nhập này cái sao em sửa hoài mà cũng bó tay
nó thông báo lỗi "run time error "
thank các huynh nhiều
Attachments
QLTL.rar
help me
(166.6 KiB) Downloaded 387 times

User avatar
xuanha
Guru
Guru
Posts: 1230
Joined: Thu 19/08/2010 4:25 pm
Location: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 times
Been thanked: 380 times
Contact:

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby xuanha » Sat 08/09/2012 12:47 pm

Đã sửa xong phần đăng nhập của bạn, chạy ngon lành
Dưới đây là code:
 1. Option Explicit
 2. Dim db As New ADODB.Connection
 3. Dim rs As New ADODB.Recordset
 4. Private Sub cmd_DangNhap_Click()
 5. db.CursorLocation = adUseClient
 6. db.Open "Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=False;Initial Catalog=QLTL1;Data Source=" & TenmaychuSQL.Text
 7. rs.Open "select*from NhanVien where TenNV = '" & txtTenNV.Text & "' and MatKhau = '" & txtMatKhau.Text & "'", db, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
 8. If rs.RecordCount > 0 Then
 9.     frm_Menu.Show
 10.     Me.Hide
 11.     ElseIf txtTenNV.Text = "" Or txtMatKhau.Text = "" Then
 12.     MsgBox "vui lßng nhËp ®Çy ®ñ th«ng tin", vbOKOnly + vbCritical
 13.     Else
 14.     MsgBox "ten hoac tai khoan ko dung", vbOKOnly + vbCritical
 15.         End If
 16.         rs.Close: db.Close: Set rs = Nothing: Set db = Nothing
 17.         End Sub
 18.  
 19. Private Sub cmdThoat_Click()
 20. End
 21. End Sub
 22.  
Attachments
QLTL1.rar
File bài làm
(27.65 KiB) Downloaded 553 times
Dangnhap.PNG
Dangnhap.PNG (9.84 KiB) Viewed 13220 times
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599

xeko0007
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 23
Joined: Sat 01/09/2012 5:22 pm

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby xeko0007 » Mon 17/09/2012 5:02 pm

có ai biết cách tạo theo kiểu đăng nhập php nhưng chức năng đổi mật khẩu như cũ ko

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: (Mẫu) Form đăng nhập, truy vấn, đổi mật khẩu

Postby truongphu » Tue 30/10/2012 7:43 pm

tung_anh08 wrote:nó báo Lỗi chỗ này
rsNV.Open "SELECT * FROM NhanVien", myCn, 3, 3


Vì myCn chưa mở file thì rsNV làm sao mở table NhanVien được?

tung_anh08 wrote:cho em hỏi cái 3,3 là cái j được không ah nếu không có j bí mật


Recordset Open([Source], [ActiveConnection], [CursorType As CursorTypeEnum], [LockType As LockTypeEnum], [Options As Long = -1])

Source là "SELECT * FROM NhanVien"
ActiveConnection là myCn
(đương nhiên myCn phải mở file *.mdb trước)
CursorType As CursorTypeEnum bạn có thể chọn khác.
Const adOpenStatic = 3
LockType As LockTypeEnum bạn có thể chọn khác
Const adLockOptimistic = 3
Options As Long = -1 ta không thay đổi nên không viết thêm
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh


Return to “[VB] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest