• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xem các thư mục nào đang mở cửa sổ

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 517
Joined: Sat 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Xem các thư mục nào đang mở cửa sổ

Postby nhochoclaptrinh » Sat 04/02/2012 11:02 pm

Sử dụng thư viện Microsoft Internet Controls (shdocvw.dll).
Cách thực hiện:
Đầu tiên add dll: Shdocvw.dll vào Project bằng References
Tiếp theo, sử dụng code:
 1. Private CurWindow As New InternetExplorer 'Current WIndow
 2. Private AllWindows As New ShellWindows
 3. 'Vì đường dẫn thư mục trả về kiểu URL nên cần fix trước cho chuẩn:
 4. Private Function FixPath(ByVal s As String) As String
 5.  
 6.     FixPath = Replace(Replace( _
 7.                 Replace(s, "%20", " "), "file:///", ""), "/", "\")
 8. End Function
 9.  
 10. 'Đôi khi mở các website bằng IE thì nó cũng trả về URL khi thao tác nên cần kiểm tra xem cái nào là URL mạng và URL trên máy tính
 11. Private Function CheckDirPath(ByVal s As String) As Boolean
 12.     'Các URL trên máy tính trong IE bắt đầu bằng 8 ký tự: file:///, dùng chỗ này để kiểm tra URL
 13.    If Left(LCase(s), 8) = "file:///" Then
 14.         CheckDirPath = True
 15.     Else
 16.         CheckDirPath = False
 17.     End If
 18. End Function
 19.  
 20. Private Sub Form_Load()
 21.     Dim sTmp As String, sMsg As String
 22.     For Each CurWindow In AllWindows 'Duyệt qua các cửa sổ đang browser trên windows
 23.        sTmp = CurWindow.LocationURL 'Lấy URL của window hiện tại
 24.        If CheckDirPath(sTmp) Then 'Kiểm tra xem có phải là URL tồn tại trên máy tính hay ko?
 25.            sMsg = sMsg & vbCrLf & FixPath(sTmp) 'lấy URL và Fix nó
 26.            'CurWindow.Quit <<-- có thể dùng
 27.        End If
 28.     Next
 29.     'Thông báo
 30.    If Trim(sMsg) = "" Then
 31.         MsgBox "Khong co thu muc dang mo !"
 32.     Else
 33.         MsgBox "Cac thu muc dang Open:---------------- " & vbCrLf & sMsg
 34.     End If
 35.     End
 36. End Sub
 37.  


Cách này có thể dùng để phát triển các ứng dụng bảo vệ thư mục, các AV
hoặc xem URL đang duyệt web bằng IE khi bỏ qua điều kiện CheckDirPath,
ngoài ra còn có thể áp dụng để bí mật thư mục cho ứng dụng của bạn chẳng hạn dùng CurWindow.Quit thì lập tức cửa sổ thư mục đang duyệt qua sẽ Close đi, còn nhiều phương thức cho đối tượng CurWindow các bạn khám phá nhé :)Sad eyes never lie :((

User avatar
Zeroplus
Guru
Guru
Posts: 546
Joined: Sat 16/04/2011 11:31 pm
Location: Gò Dầu - Tây Ninh
Has thanked: 6 times
Been thanked: 98 times
Contact:

Re: Xem các thư mục nào đang mở cửa sổ

Postby Zeroplus » Tue 07/02/2012 3:38 pm

Cái này trong vblib đã có rồi mà bạn. Dù sao cũng cám ơn :)

User avatar
nhochoclaptrinh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 517
Joined: Sat 28/05/2011 12:10 pm
Has thanked: 15 times
Been thanked: 83 times

Re: Xem các thư mục nào đang mở cửa sổ

Postby nhochoclaptrinh » Tue 07/02/2012 6:29 pm

Mình chưa kiểm tra trong vblib thấy hay nên Post lên forum :)
Sad eyes never lie :((


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest