• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chuyển mục chọn trên Menu chính sang góc phải

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
nimgiaminh
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 432
Joined: Sat 07/08/2010 9:24 am
Location: Ở dưới đó đó
Has thanked: 6 times
Been thanked: 18 times
Contact:

Chuyển mục chọn trên Menu chính sang góc phải

Postby nimgiaminh » Wed 09/02/2011 11:06 pm

Thủ thuật: Chuyển mục chọn trên Menu chính sang góc phải
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Theo mặc định thì thanh menu chính luôn nằm ở góc bên trái. Và VB cũng không cung cấp cho chúng ta bất cứ thuộc tính gì để đưa nó sang bên phải. Nhưng với API bạn có thể dễ dàng làm được điều này.


1. Điều đầu tiên chúng ta cần làm là tạo 1 cái form mới :
Sau đó Click vào Tools --> Menu Editor để thêm vào chương trình 3 menu
chính còn các menu con thì tùy ý.

2. Dùng đoạn Code sau :
  1. Private Declare Function GetMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  2. Private Declare Function ModifyMenu Lib "user32" Alias ''ModifyMenuA'' (ByVal hMenu As Long, ByVal
  3. nPosition As Long, ByVal wFlags As Long, ByVal wIDNewItem As Long, ByVal lpString As Any) As Long
  4. Private Declare Function DrawMenuBar Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  5. Private Const MF_BYPOSITION = &H400&
  6. Private Const MF_HELP = &H4000&
  7.  


[vb]
Private Sub Form_Load()
res = GetMenu(Me.hwnd) ' Lấy Handle của Menu
ModifyMenu res, 2, MF_BYPOSITION Or MF_HELP, 2, "&Help"
DrawMenuBar Me.hwnd ' Vẽ lại Menu Bar
End Sub[/vb]Koha JeseMen
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 24
Joined: Tue 27/07/2010 9:00 pm
Has thanked: 5 times

Re: Chuyển mục chọn trên Menu chính sang góc phải

Postby Koha JeseMen » Wed 27/04/2011 5:44 pm

Lỗi : Private Declare Function ModifyMenu Lib "user32" Alias ''ModifyMenuA'' (ByVal hMenu As Long, ByVal


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest