• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby truongphu » Thu 15/05/2008 10:32 am

Thủ thuật: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân
Tác giả: truongphu
Mô tả: Thông thường chúng ta quen duyệt file theo dạng String. Bài viết trình bày Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân


Muốn ghi và đọc file nhị phân bạn phải mở file theo dạng: Open FileName For Binary As Filenum.
Dạng For Binary không quan tâm đến dòng, chỉ biết đến vị trí của byte đang xét.

Đọc và Ghi file: Dùng Function Get và Put như hướng dẫn ở VBLib.

Giá trị ghi có thể là số (vd: Long), chuỗi (string) hay một kiểu biến mà bạn định nghĩa.
Ghi với hàm Put phải kèm vị trí ghi. Ghi ở đầu file, vị trí ghi đương nhiên là 1.

Ghi giá trị ở vị trí nào thì phải đọc đúng vị trí ấy
Ghi giá trị theo định dạng nào thì phải đọc đúng định dạng ấy

Hệ quả: Khi ghi vào file theo dạng For Binary, với định dạng giá trị khác String, mở file thông thường, vd bằng Notepad, sẽ thấy toàn ô vuông! (nghĩa là Notepad đọc theo định dạng String nên không hiểu gì cả)

Sau đây là Code minh họa nội dung trên, cũng là minh họa bài trả lời bạn tasamsung với bài "Đọc file Binary?"
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=1016

Code: Select all

 1. Private Type HocSinh
 2. HoTên As String
 3. Tuôi As Byte
 4. GioiTính As String
 5. Cânnang As Integer
 6. ChiêuCao As Long
 7. HocLuc As String
 8. End Type
 9. Private Sub Form_Load()
 10. Dim a As HocSinh
 11. a.Cânnang = 52
 12. a.ChiêuCao = 167
 13. a.GioiTính = "Nu"
 14. a.HocLuc = "Gioi"
 15. a.HoTên = "Hà Kiêu Em"
 16. a.Tuôi = 21
 17. Open "C:\1.txt" For Binary As #1
 18. Put #1, 1, a
 19. Close #1
 20. End Sub
 21. Private Sub Command1_Click()
 22. Open "C:\1.txt" For Binary As #1
 23. Dim b As HocSinh
 24. Get #1, 1, b
 25. MsgBox b.Cânnang & vbCrLf & b.ChiêuCao & vbCrLf & b.GioiTính & vbCrLf & b.HocLuc & vbCrLf & b.HoTên
 26. 'Chi có thê dùng lênh trong Command1 mo'i Ðoc hêt nôi dung cua C:\1.txt
 27. End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
playgemboy
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 289
Joined: Sun 13/04/2008 6:10 am
Location: Bình Phú, Quận 6, TP.HCM
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby playgemboy » Thu 05/06/2008 9:34 am

Thủ thuật này hay quá, nhưng theo như cách này chỉ ghi được một record,vd nếu em muốn ghi thêm một Hoc sinh khác thì làm thế nào? em thử Put #1, 2, a nhưng lúc đọc vào, chỉ đọc được cái thứ 2,còn cái thứ nhất thì bị lỗi,(hình như bị cái thứ 2 đè lên hay sao í)
<I Come Back>

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby truongphu » Thu 05/06/2008 2:11 pm

Code: Select all

 1. Private Type HocSinh
 2. HoTên As String
 3. Tuôi As Byte
 4. GioiTính As String
 5. Cânnang As Integer
 6. ChiêuCao As Long
 7. HocLuc As String
 8. End Type
 9. Private Sub Form_Load()
 10. Dim a(1) As HocSinh
 11. a(0).Cânnang = 52
 12. a(0).ChiêuCao = 167
 13. a(0).GioiTính = "Nu"
 14. a(0).HocLuc = "Gioi"
 15. a(0).HoTên = "Hà Kiêu Em"
 16. a(0).Tuôi = 21
 17.  
 18. a(1).Cânnang = 48
 19. a(1).ChiêuCao = 172
 20. a(1).GioiTính = "Nam"
 21. a(1).HocLuc = "Kha"
 22. a(1).HoTên = "Lê My Anh"
 23. a(1).Tuôi = 18
 24. Open "C:\1.txt" For Binary As #1
 25. For i = 0 To 1
 26. Put #1, , a(i)
 27. Next
 28. Close #1
 29. End Sub
 30. Private Sub Command1_Click()
 31. Open "C:\1.txt" For Binary As #1
 32. Dim b(1) As HocSinh
 33. For i = 0 To 1
 34. Get #1, , b(i)
 35. Next
 36. MsgBox b(1).Cânnang & vbCrLf & b(1).ChiêuCao & vbCrLf & b(1).GioiTính & vbCrLf & b(1).HocLuc & vbCrLf & b(1).HoTên
 37. 'Chi có thê dùng lênh trong Command1 mo'i Ðoc hêt nôi dung cua C:\1.txt
 38. End Sub

Có thể gọi kỹ thuật ghi file nầy là kỹ thuật truongphu được chăng? :D ;)
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
playgemboy
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 289
Joined: Sun 13/04/2008 6:10 am
Location: Bình Phú, Quận 6, TP.HCM
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby playgemboy » Sat 07/06/2008 3:37 pm

Không chê vào đâu được, cách này dùng thay mấy cái file .mdb được đấy, từ nay khỏi dính tới mấy cái conection rắc rối, dữ liệu cũng được an toàn hơn xài cái Text.Cảm ơn bác truongphu rất nhiều. Chắc là không ai phản đối việc đặt tên kĩ thuật theo nick của bác đâu, ví dụ như BinaryTruongPhu chẳng hạn :) .
<I Come Back>

User avatar
Kasper
Guru
Guru
Posts: 1063
Joined: Fri 16/05/2008 10:54 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 76 times
Contact:

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby Kasper » Fri 27/06/2008 9:30 am

playgemboy wrote:Không chê vào đâu được, cách này dùng thay mấy cái file .mdb được đấy, từ nay khỏi dính tới mấy cái conection rắc rối, dữ liệu cũng được an toàn hơn xài cái Text.Cảm ơn bác truongphu rất nhiều. Chắc là không ai phản đối việc đặt tên kĩ thuật theo nick của bác đâu, ví dụ như BinaryTruongPhu chẳng hạn :) .


Cái này mà đòi thay mấy cái .mdb, thử đi rồi biết nó khó khăn như thế nào. Muốn tìm kiếm, thay thế, xóa một bản ghi không đơn giản đâu nhé. Cái lưu file nhị phân này tui chỉ làm để lưu thông số game hoặc high score thôi
Lành tợ tòng, ác tợ hoa,
Nhà hòa muôn việc đều nên.

User avatar
playgemboy
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 289
Joined: Sun 13/04/2008 6:10 am
Location: Bình Phú, Quận 6, TP.HCM
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby playgemboy » Sun 29/06/2008 7:12 am

Yêu cầu với CSDL của em ko nhiều,kích thước cũng không lớn cho nên khắc phục những yêu cầu của bác:
Muốn tìm kiếm, thay thế, xóa một bản ghi không đơn giản đâu nhé.

Khi thao tác với dữ liệu thì em đã load hết vào trong ListView (report), do đó khi cập nhật,thêm mới, thay thế, xóa.... đều thực hiện trên list, không tác động chi tới file. chỉ khi nào ấn Save thì nó ghi lại file với dữ liệu mới từ list.Ở đây em không phủ nhận những lợi ích của việc sử dụng kết nối CSDL đâu nhé, nhưng tại em ko rành nên đành tự thiết kế cho mình cách đọc và ghi CSDL dựa trên BinaryTruongPhu. ;;)
Cái lưu file nhị phân này tui chỉ làm để lưu thông số game hoặc high score thôi

Nếu chỉ dùng như vậy thì hơi bị "phí" đấy quá :)
<I Come Back>

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby truongphu » Sun 29/06/2008 2:34 pm

Có 2 người tranh luận thì tác giả phải lên tiếng:
Ở trên tôi trình bày 2 kỹ thuật ghi và đọc các mảng trong file nhị phân.
--> Yêu cầu Tìm kiếm mảng, Sửa và Xóa trên File khá đơn giản trên nguyên tắc đọc hết file với vòng lặp For. . Next, Tiến hành sửa hay xóa một mảng, xong ghi lại file

Trong cấu trúc đọc file ở trên:

Code: Select all

 1. Dim b(1) As HocSinh
 2. For i = 0 To 1
 3. Get #1, , b(i)
 4. Next


Nếu muốn xóa (hoặc sửa): ví dụ b(1)

Code: Select all

 1. if i = 1 then
 2. b(1).Cânnang = 0
 3. b(1).ChiêuCao = 0
 4. b(1).GioiTính = ""
 5. b(1).HocLuc = ""
 6. b(1).HoTên = ""
 7. b(1).Tuôi = 0
 8. end if

chèn vào là xong:

Code: Select all

 1. Dim b(1) As HocSinh
 2. For i = 0 To 1
 3. Get #1, , b(i)
 4. if i = 1 then
 5. b(1).Cânnang = 0
 6. b(1).ChiêuCao = 0
 7. b(1).GioiTính = ""
 8. b(1).HocLuc = ""
 9. b(1).HoTên = ""
 10. b(1).Tuôi = 0
 11. end if
 12. Next

Sau khi có tập hợp mảng b(i) đã edit, ta ghi lại file.
Chúc playgemboy có nhiều ứng dụng hay. Nếu các chuỗi String được mã hóa thì tính bảo mật của file rất cao
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

ledothien

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby ledothien » Thu 24/12/2009 4:08 pm

đọc được topic của anh viết thật là đúng lúc, do em đang viết 1 pm nhỏ, để quản lý hồ sơ của công ty
vấn đề là cũng giống như anh đặt ra
a as hoso
nhưng do ban đầu chưa biết số luong hồ sơ bao nhiêu
và mỗi lần chạy file là người dùng sẽ thêm vào 1 a(i) cho file dữ liệu

Code: Select all

Private Type DuAn
  TenCongTrinh As String
  TongDuAn As String
  ThietKe As String
  ThamTraDauTu As String
  ThamTraThietKe As String
  GiamSat As String
  NgayStar As String
  NgayEnd As String
  NhanLuc As String
  GhiChu As String
End Type
    Dim a(100) As DuAn
    Dim i As Integer
Private Sub cmdSave_Click(Index As Integer)
    i = 0
    Open "F:\thinhlong\quan ly du an\dulieu.txt" For Binary As #1
    Do While Not EOF(dulieu)
        i = i + 1
    Loop
    a(i + 1).TenCongTrinh = lblTenCongTrinh.Caption
    a(i + 1).TongDuAn = frmNhapDuLieu.txtTongDuToan
    a(i + 1).ThietKe = frmNhapDuLieu.txtThietKe
    a(i + 1).ThamTraDauTu = frmNhapDuLieu.txtThamTraDauTu
    a(i + 1).ThamTraThietKe = frmNhapDuLieu.txtThamTraThietKe
    a(i + 1).GiamSat = frmNhapDuLieu.txtGiamSat
    a(i + 1).NgayStar = frmNhapDuLieu.txtNgayStar
    a(i + 1).NgayEnd = frmNhapDuLieu.txtNgayEnd
    a(i + 1).NhanLuc = frmNhapDuLieu.txtNhanLuc
    a(i + 1).GhiChu = frmNhapDuLieu.txtGhiChu
    Put #1, dulieu, a(i + 1)
    Close #1
End Sub

nhưng không biết sao nó báo lỗi ở hoài..
và nếu được thì anh chỉ em cách :
xuất ra hết các dữ liệu ra dạng bảng như trong excel
cảm ơn anh nhiều ah

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby truongphu » Thu 24/12/2009 5:48 pm

ledothien wrote:đọc được topic của anh viết thật là đúng lúc

hè hè, bài viết đã lâu, vẫn còn ứng dụng!

1-
ledothien wrote:TenCongTrinh As String

String bạn định nghĩa như trên, vb6 sẽ dành 1024 byte
tôt nhất bạn nên giới hạn string khi định nghĩa: vd

Code: Select all

TenCongTrinh As String * 50


2-
ledothien wrote: Open "F:\thinhlong\quan ly du an\dulieu.txt" For Binary As #1
Do While Not EOF(dulieu)

For Binary là kỹ thuật mở nhị phân file txt
còn Do While Not EOF(dulieu) là kỹ thuật đọc dòng trong For OutPut
do đó cho nên:
nhưng không biết sao nó báo lỗi ở hoài..


3-
ledothien wrote:nhưng do ban đầu chưa biết số luong hồ sơ bao nhiêu
và mỗi lần chạy file là người dùng sẽ thêm vào 1 a(i) cho file dữ liệu

Có lẽ:
a- Khai biến Mảng lớn như bạn đã cho: 100
b- Hoặc khai biến Mảng động, thêm vào thì Redim.
bạn tham khảo thử : Hỏi về cấu trúc mảng để lưu dữ liệu
viewtopic.php?f=7&t=10427&start=0

4- xuất ra hết các dữ liệu ra dạng bảng như trong excel
a- Thao tác với Excel, bạn tìm đọc bài tôi viết trong mục Hướng dẫn
b- Hình như các cell: hàng ngang (khác cột) cách VBTAB
hàng dọc (khác hàng) cách nhau VBCRLF
Vậy thì bạn bố trí sắp xếp thế nào để đọc các biến trong mảng thành một chuỗi, Xong dán vào 1 cell, có thể sẽ tự động phân bố...
Giờ tôi hơi bận, sẽ trở lại đề tài nầy...
Chúc bạn sớm tìm giải pháp
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby truongphu » Fri 25/12/2009 8:48 am

 1. Private Type DuÁn '376 byte
 2.  TenCongTrinh As String * 50
 3.   TongDuAn As Double  '8 byte
 4.  ThietKe As String * 25
 5.   ThamTraDauTu As String * 25
 6.   ThamTraThietKe As String * 25
 7.   GiamSat As String * 25
 8.   NgayStart As Date ' 8 byte
 9.  NgayEnd As Date ' 8 byte
 10.  NhanLuc As Integer ' 2 byte
 11.  GhiChu As String * 200
 12. End Type
 13.  
 14. Dim MoFile(100) As DuÁn, SôDL As Integer
 15.  
 16. Private Sub Command1_Click() 'NhâpLiêu
 17. If txtTenCongTrinh.Text = "" Then
 18.     MsgBox "Chua có tên công trình"
 19.     Exit Sub
 20. End If
 21.  
 22. If txtNgayStart <> "" And IsDate(txtNgayStart) = False Then
 23.     MsgBox "Ngày Kho'i Ðâ`u sai"
 24.     Exit Sub
 25. End If
 26.  
 27. If txtNgayEnd <> "" And IsDate(txtNgayEnd) = False Then
 28.     MsgBox "Ngày Kê't thúc sai"
 29.     Exit Sub
 30. End If
 31.  
 32. Open App.Path & "\thinhlong\quan ly du an\dulieu.txt" For Binary As #1
 33.     Dim NhâpLiêu() As DuÁn
 34.     ReDim NhâpLiêu(SôDL)
 35.     NhâpLiêu(SôDL).TenCongTrinh = txtTenCongTrinh
 36.     NhâpLiêu(SôDL).TongDuAn = txtTongDuToan
 37.     NhâpLiêu(SôDL).ThietKe = txtThietKe
 38.     NhâpLiêu(SôDL).ThamTraDauTu = txtThamTraDauTu
 39.     NhâpLiêu(SôDL).ThamTraThietKe = txtThamTraThietKe
 40.     NhâpLiêu(SôDL).GiamSat = txtGiamSat
 41.     NhâpLiêu(SôDL).NgayStart = txtNgayStart
 42.     NhâpLiêu(SôDL).NgayEnd = txtNgayEnd
 43.     NhâpLiêu(SôDL).NhanLuc = txtNhanLuc
 44.     NhâpLiêu(SôDL).GhiChu = txtGhiChu
 45.    
 46.     Dim xx As Long: xx = (SôDL * 376) + 1
 47.     Put #1, xx, NhâpLiêu(SôDL)
 48. Close #1
 49.  
 50. End Sub
 51.  
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

ledothien

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby ledothien » Fri 25/12/2009 3:40 pm

em lam như anh huong dẫn, mà em không biết còn lỗi gì ở dòng sau...

=>>>> Open App.Path & "D:\thinhlong\quan ly du an\dulieu.txt" For Binary As #1

thậm chí em copy cả code của anh, nó vẫn báo lỗi ở dòng này..error 52-->bad file name or number
(file dulieu.txt là chính xac duong dẫn rồi, đúng tên lun.)
mong được anh chỉ giúp, cảm ơn anh ah

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby truongphu » Fri 25/12/2009 4:57 pm

học lập trình phải tỉ mỉ, cẩn thận;
ledothien wrote:thậm chí em copy cả code của anh, nó vẫn báo lỗi ở dòng này..error 52-->bad file name or number

ledothien wrote:=>>>> Open App.Path & "D:\thinhlong\quan ly du an\dulieu.txt" For Binary As #1


* Bạn xem đó có phải là copy code của tôi không?
* Bạn nên tìm trong Forum từ: App.Path mà các bạn khác hay gọi là đường dẫn tương đối
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

User avatar
float01
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 97
Joined: Tue 31/08/2010 2:46 pm
Has thanked: 20 times
Been thanked: 9 times

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby float01 » Wed 31/08/2011 8:14 pm

cho e hỏi là có dùng được cách này để mở file có tên tiếng việt để ghi vào ko ?
Nếu có thì làm bằng cách nào mong mọi người hướng dẫn.

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby Hong Hai » Sat 01/08/2015 10:53 am

Bạn "truongphu" ơi cho mình hỏi nếu muốn ghi dữ liệu là unicode thì phải làm sao. VD: Phần tên mình muốn ghi tiếng Việt. Xin cám ơn

Hong Hai
Posts: 8
Joined: Sun 08/06/2014 11:14 am

Re: Kỹ thuật ghi và đọc file nhị phân

Postby Hong Hai » Sat 15/08/2015 2:30 pm

Mình tìm ra cách nầy không biết có được không: Khi lưu thì chuyển sang ASCII, khi trình chiếu thì chuyển lại Unicode.


Return to “[VB] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest