• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tự động lọc danh sách khi gõ

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Hình đại diện của người dùng
PhapSuXeko
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 295
Ngày tham gia: CN 03/05/2009 7:44 pm
Đến từ: Tây Ninh
Has thanked: 1 time
Been thanked: 10 time
Liên hệ:

Tự động lọc danh sách khi gõ

Gửi bàigửi bởi PhapSuXeko » T.Năm 14/05/2009 6:24 pm

Thủ thuật: Tự động lọc danh sách khi gõ
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tự động lọc danh sách của listbox khi gõAdd vào form 1 ListBox (List1), TextBox (Text1)

Mã: Chọn hết

 1. Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Any) As Long
 2. Const LB_FINDSTRING = &H18F
 3.  
 4. Private Sub Form_Load()
 5.     With List1
 6.         .AddItem "XP"
 7.         .AddItem "Vista"
 8.         .AddItem "Seven"
 9.         .AddItem "VB6"
 10.         .AddItem "VB.NET"
 11.         .AddItem "PHP"
 12.         .AddItem "Laptop"
 13.         .AddItem "NetBook"
 14.         .AddItem "Picture"
 15.     End With
 16. End Sub
 17.  
 18. Private Sub Text1_Change()
 19.     List1.ListIndex = SendMessage(List1.hwnd, LB_FINDSTRING, -1, ByVal CStr(Text1.Text))
 20. End Sub


Trang chủ phần mềm xem ảnh ImageGlass: http://www.imageglass.org

Hình đại diện của người dùng
vb6.0
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 99
Ngày tham gia: T.Năm 06/10/2011 1:20 pm
Đến từ: Quế Long- Quế Sơn- Quảng Nam
Been thanked: 17 time
Liên hệ:

Re: Tự động lọc danh sách khi gõ

Gửi bàigửi bởi vb6.0 » T.Năm 20/10/2011 12:17 am

tại textbox gõ :
Adodc1.Recordset.Filter = "Ten_phong= '" & Text1.Text & "'"
If text1.Text = "" Then: Adodc1.Refresh
ban thay ten_phong theo cái của bạn nhé
thế là ok rồi.Mình làm chương trình này hoài chạy ok luôn.
chúc thành công

yringayun
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Hai 24/10/2011 10:02 am

Re: Tự động lọc danh sách khi gõ

Gửi bàigửi bởi yringayun » T.Hai 24/10/2011 7:38 pm

hjhj
chua thu sao ma bt day


Quay về “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách