• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tìm và thay thế chuỗi

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Hình đại diện của người dùng
thuongem
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Sáu 28/03/2008 1:31 am
Đến từ: Vĩnh Long
Has thanked: 2 time
Liên hệ:

Tìm và thay thế chuỗi

Gửi bàigửi bởi thuongem » T.Bảy 05/04/2008 9:48 am

Thủ thuật: Tìm và thay thế dãi chuỗi xác định
Tác giả: Kojiro Iosha
Mô tả: Dựa vào cái xoá chuỗi của bác TrungDung1977, nó chỉ cho phép xoá ký tự, không cho phép xoá chuỗi, em mài mò thêm trong cái source của VBLib và làm ra được cái này. Nó cho phép thay thế hoặc xoá dãi chuỗi xác định trước, không phụ thuộc vào độ dài của chuỗi.Mã: Chọn hết

 1. Private Function RepKeyStrS(ChuoiGoc As String, DaiChuoiBo As String, Optional DaiChuoiThayThe As String) As String
 2.     Dim arrDelLine() As String     'Khai ba'o ma~ng chu+'a ca'c ha`ng
 3.     Dim arrRepLine() As String     'tu+o+ng u+'ng ddu+o+.c ta'ch ra
 4.  
 5.     Dim dLine As String         'Bie^'n lu*u giu*? gia' tri. arrDelLine(i)
 6.     Dim rLine As String         'Bie^'n lu*u giu*? gia' tri. arrRepLine(i)
 7.  
 8.     Dim i%
 9.  
 10.     DaiChuoiBo = Replace(DaiChuoiBo, ",", Chr(13) & Chr(10), 1, -1, vbTextCompare)
 11.  
 12.     arrDelLine() = Split(DaiChuoiBo, Chr(13) & Chr(10))
 13.  
 14.     'Ne^'u DayChuoiThayThe dde^? tro^'ng thi` xo'a
 15.     If DaiChuoiThayThe <> "" Then
 16.         DaiChuoiThayThe = Replace(DaiChuoiThayThe, ",", Chr(13) & Chr(10), 1, -1, vbTextCompare)
 17.  
 18.         arrRepLine() = Split(DaiChuoiThayThe, Chr(13) & Chr(10))
 19.     Else
 20.         DaiChuoiThayThe = ""
 21.     End If
 22.  
 23.     For i = 0 To UBound(arrDelLine)
 24.         dLine = arrDelLine(i)  'Ga'n tu*`ng do`ng cho bie^'n dLine
 25.  
 26.         If DaiChuoiThayThe <> "" Then
 27.             rLine = arrRepLine(i)
 28.         Else
 29.             rLine = ""
 30.         End If
 31.  
 32.         ChuoiGoc = Replace(ChuoiGoc, dLine, rLine, 1, -1, vbBinaryCompare)
 33.     Next i
 34.     RepKeyStrS = ChuoiGoc
 35. End Function


Ứng dụng:
String = "Ca6u la5c bo65 VB7 [.] com ra61t la2 hay !!!"
DelString = "6,7,[,],com,ra61t la2 hay"
RepString = "4,9,,,net,so61 1 thới giới"

Kết Quả 1 : DelKeyStringS(String, DelString,) = "Cau la5c bo5 VB . com !!!"
Kết Quả 2 : DelKeyStringS(String, DelString, RepString) = "Ca4u la5c bo5 VB9 . net so61 1 thới giới !!!"


tôi thương chỉ mình em, em biết không ? ;;) :-*

Quay về “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách