• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đổi chuổi Unicode sang VN CP 1258

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 517 time

Đổi chuổi Unicode sang VN CP 1258

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Sáu 04/04/2008 7:47 pm

Thủ thuật: Đổi chuổi Unicode sang VN CP 1258
Tác giả: truongphu
Mô tả: Với Label, TextBox và ListBox chuẩn, ta có thể thể hiện tiếng Việt. Hàm U2CP1258 sau đây là công cụ hổ trợ cho mục đích trên.
Bài ListBox hổ trợ Unicode ngày 1/4/2008 trong [Q] Visual Basic/CLBVB sẽ được giải quyết nhanh nhờ ứng dụng nầy


Mã: Chọn hết

 1.  
 2. Option Explicit
 3. Public Function U2CP1258(str$) As String
 4. Dim CP1258$, UNI$, i&, sCP$, arrCP1258() As String
 5. UNI = ChrW(&HE1) & ChrW(&HE0) & ChrW(&H1EA3) & ChrW(&HE3) & ChrW(&H1EA1) & ChrW(&HE2) & ChrW(&H103) & ChrW(&H1EA5) & ChrW(&H1EA7) & ChrW(&H1EA9) & ChrW(&H1EAB) & ChrW(&H1EAD) & ChrW(&H1EAF) & ChrW(&H1EB1) & ChrW(&H1EB3) & ChrW(&H1EB5) & ChrW(&H1EB7) & ChrW(&HC1) & ChrW(&HC0) & ChrW(&H1EA2) & ChrW(&HC3) & ChrW(&H1EA0) & ChrW(&HC2) & ChrW(&H102) & ChrW(&H1EA4) & ChrW(&H1EA6) & ChrW(&H1EA8) & ChrW(&H1EAA) & ChrW(&H1EAC) & ChrW(&H1EAE) & ChrW(&H1EB0) & ChrW(&H1EB2) & ChrW(&H1EB4) & ChrW(&H1EB6) & ChrW(&HE9) & ChrW(&HE8) & ChrW(&H1EBB) _
 6. & ChrW(&H1EBD) & ChrW(&H1EB9) & ChrW(&HEA) & ChrW(&H1EBF) & ChrW(&H1EC1) & ChrW(&H1EC3) & ChrW(&H1EC5) & ChrW(&H1EC7) & ChrW(&HC9) & ChrW(&HC8) & ChrW(&H1EBA) & ChrW(&H1EBC) & ChrW(&H1EB8) & ChrW(&HCA) & ChrW(&H1EBE) & ChrW(&H1EC0) & ChrW(&H1EC2) & ChrW(&H1EC4) & ChrW(&H1EC6) & ChrW(&HED) & ChrW(&HEC) & ChrW(&H1EC9) & ChrW(&H129) & ChrW(&H1ECB) & ChrW(&HCD) & ChrW(&HCC) & ChrW(&H1EC8) & ChrW(&H128) & ChrW(&H1ECA) & ChrW(&HF3) & ChrW(&HF2) & ChrW(&H1ECF) & ChrW(&HF5) _
 7. & ChrW(&H1ECD) & Chr(&HF4) & ChrW(&H1A1) & ChrW(&H1ED1) & ChrW(&H1ED3) & ChrW(&H1ED5) & ChrW(&H1ED7) & ChrW(&H1ED9) & ChrW(&H1EDB) & ChrW(&H1EDD) & ChrW(&H1EDF) & ChrW(&H1EE1) & ChrW(&H1EE3) & ChrW(&HD3) & ChrW(&HD2) & ChrW(&H1ECE) & ChrW(&HD5) & ChrW(&H1ECC) & ChrW(&HD4) & ChrW(&H1A0) & ChrW(&H1ED0) & ChrW(&H1ED2) & ChrW(&H1ED4) & ChrW(&H1ED6) & ChrW(&H1ED8) & ChrW(&H1EDA) & ChrW(&H1EDC) & ChrW(&H1EDE) & ChrW(&H1EE0) & ChrW(&H1EE2) & ChrW(&HFA) & ChrW(&HF9) & ChrW(&H1EE7) & ChrW(&H169) & _
 8. ChrW(&H1EE5) & ChrW(&H1B0) & ChrW(&H1EE9) & ChrW(&H1EEB) & ChrW(&H1EED) & ChrW(&H1EEF) & ChrW(&H1EF1) & ChrW(&HDA) & ChrW(&HD9) & ChrW(&H1EE6) & ChrW(&H168) & ChrW(&H1EE4) & ChrW(&H1AF) & ChrW(&H1EE8) & ChrW(&H1EEA) & ChrW(&H1EEC) & ChrW(&H1EEE) & ChrW(&H1EF0) & ChrW(&HFD) & ChrW(&H1EF3) & ChrW(&H1EF7) & ChrW(&H1EF9) & ChrW(&H1EF5) & ChrW(&HDD) & ChrW(&H1EF2) & ChrW(&H1EF6) & ChrW(&H1EF8) & ChrW(&H1EF4) & ChrW(&H111) & ChrW(&H110)
 9. CP1258 = "aì,aÌ,aÒ,aÞ,aò,â,ã,âì,âÌ,âÒ,âÞ,âò,ãì,ãÌ,ãÒ,ãÞ,ãò,Aì,AÌ,AÒ,AÞ,Aò,Â,Ã,Âì,ÂÌ,ÂÒ,ÂÞ,Âò,Ãì,ÃÌ,ÃÒ,ÃÞ,Ãò,eì,eÌ,eÒ,eÞ,eò,ê,êì,êÌ,êÒ,êÞ,êò,Eì,EÌ,EÒ,EÞ,Eò,Ê,Êì,ÊÌ,ÊÒ,ÊÞ,Êò,iì,iÌ,iÒ,iÞ,iò,Iì,IÌ,IÒ,IÞ,Iò,oì,oÌ,oÒ,oÞ,oò,ô,õ,ôì,ôÌ,ôÒ,ôÞ,ôò,õì,õÌ,õÒ,õÞ,õò,Oì,OÌ,OÒ,OÞ,Oò,Ô,Õ,Ôì,ÔÌ,ÔÒ,ÔÞ,Ôò,Õì,ÕÌ,ÕÒ,ÕÞ,Õò,uì,uÌ,uÒ,uÞ,uò,ý,ýì,ýÌ,ýÒ,ýÞ,ýò,Uì,UÌ,UÒ,UÞ,Uò,Ý,Ýì,ÝÌ,ÝÒ,ÝÞ,Ýò,yì,yÌ,yÒ,yÞ,yò,Yì,YÌ,YÒ,YÞ,Yò,ð,Ð"
 10. arrCP1258 = Split(CP1258, ",")
 11.     For i = 1 To Len(str)
 12.         If InStr(UNI, Mid(str, i, 1)) > 0 Then
 13.             sCP = sCP & arrCP1258(InStr(UNI, Mid(str, i, 1)) - 1)
 14.         Else
 15.             sCP = sCP & Mid(str, i, 1)
 16.         End If
 17.     Next
 18.     U2CP1258 = sCP
 19. End Function
 20.  


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Quay về “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách