• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Kỹ thuật mới đọc và ghi file txt unicode thuần VB6

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Kỹ thuật mới đọc và ghi file txt unicode thuần VB6

Postby truongphu » Tue 15/11/2011 9:47 am

Thủ thuật: Kỹ thuật mới đọc và ghi file txt unicode thuần VB6
Tác giả: truongphu
Mô tả: Kỹ thuật mới đọc và ghi file txt unicode thuần VB6


Mới là mới với forum vì chưa được trình bày, mà code thì đơn giản hơn nhiều.
 1. Private Sub Command1_Click() ' Ghi txt
 2.    Dim a(1) As Byte
 3.         a(0) = &HFF ' 2 byte Ðâ`u ghi FFFE là unicode txt
 4.        a(1) = &HFE
 5.     Dim Mang() As Byte
 6.         Mang = TextBox2.Text ' textbox2 có nôi dung unicode
 7.    Open "unicode.txt" For Binary As #1
 8.         Put #1, , a
 9.         Put #1, 3, Mang
 10.     Close #1
 11. End Sub
 12.  
 13. Private Sub Command2_Click() ' Ðoc txt
 14.    Dim txtline As String
 15.     Open "unicode.txt" For Binary As #1
 16.         txtline = InputB(2, #1)  ' bo qua 2 byte FF FE
 17.        txtline = InputB(LOF(1) - 2, #1) ' Ðoc toàn bô
 18.    Close #1
 19.     TextBox1.Text = txtline
 20. End Sub
 21.  
 22. Private Sub Form_Load() ' Textbox1 và 2: MS Form 2.0 font unicode
 23.    TextBox2 = "B" & ChrW$(&H1B0) & "" & ChrW$(&H1EDB) & "m h" & ChrW$(&H1ED3) & "ng l" & ChrW$(&H1B0) & "" & ChrW$(&H1EE3) & "n kh" & ChrW$(&H1EAF) & "p v" & ChrW$(&H1B0) & "" & ChrW$(&H1EDD) & "n hoa"
 24. End Sub
Attachments
Ðoc và ghi unicode VB6.rar
(1.7 KiB) Downloaded 741 times


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Kỹ thuật mới đọc và ghi file txt unicode thuần VB6

Postby thinh18tt » Wed 30/11/2011 8:55 am

Chào bác Phú
Kỹ thuật này rất hay, đơn giản. Tuy nhiên có Append được không? Nếu được thì làm thế nào để Append? Mong tin bác!

User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Ghi Append file txt unicode thuần VB6

Postby truongphu » Thu 01/12/2011 10:33 am

thinh18tt wrote:Tuy nhiên có Append được không?


Append nghĩa là Open For Binary ghi ở vị trí LOF(Num of file) + 1

Ví dụ mở tập tin aaa.txt cùng thư mục, ghi append nội dung: "bbb, ccc"

Code: Select all

Dim XX() As Byte
XX = "bbb, ccc"
Open "aaa.txt" For Binary As #1
  Put #1, LOF(1) + 1, XX
Close #1


Chúc vui
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

thinh18tt
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 167
Joined: Tue 18/05/2010 11:49 pm
Has thanked: 7 times

Re: Kỹ thuật mới đọc và ghi file txt unicode thuần VB6

Postby thinh18tt » Sat 03/12/2011 5:50 pm

Hay quá! Em cảm ơn bác nhiều lắm, mai lên cơ quan test thử luôn.


Return to “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest