• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn

Các thủ thuật liên quan đến xử lý chuỗi và thời gian
Hình đại diện của người dùng
truongphu
VIP
VIP
Bài viết: 4763
Ngày tham gia: CN 04/11/2007 10:57 am
Đến từ: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 time
Been thanked: 518 time

Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn

Gửi bàigửi bởi truongphu » T.Năm 10/11/2011 8:21 am

Thủ thuật: Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn
Tác giả: truongphu
Mô tả: Function Lich Âm Dương 2012 ngắn gọn
Dành cho bạn nào muốn kèm trong sản phẩm VB6 của mình, xuất bản cho năm 2012 1. Function D2012A(NgàyDL As Date) As String
 2. Const D2012 = "0812":   Const A2012 = "40101101010101"
 3.     Dim Khoang As Long: Khoang = DateDiff("d", #1/1/2012#, NgàyDL)
 4.     Dim Al As Long: Al = CLng(Left(D2012, 2)) + Khoang
 5.     Dim i%, j%, jj%: jj = CLng(Right(D2012, 2))
 6.     For i = 2 To Len(A2012)
 7.         If Mid(A2012, i, 1) = 0 Then www = 29 Else www = 30
 8.         If Al <= www Then
 9.             Exit For
 10.         Else
 11.             Al = Al - www
 12.             j = j + 1
 13.             If (j >= CLng(Left(A2012, 1)) + 1) And i > 2 Then jj = j - 1 Else jj = j
 14.             If jj > 12 Then jj = jj Mod 12
 15.         End If
 16.     Next
 17.     D2012A = Al & "/" & jj
 18. End Function


Mẫu sử dụng:

Mã: Chọn hết

Private Sub Form_Paint()
    For p = 0 To 365 Step 37
        Dim SS As Date: SS = CDate(#1/1/2012# + p)
        Me.CurrentX = 600: Print SS & String(10, ".") & D2012A(SS)
    Next
End Sub


o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

Quay về “[VB] Chuỗi và Thời gian”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách