• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Các thủ thuật về âm thanh, đồ họa, truyền thông đa phương tiện...
Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Năm 21/05/2009 2:05 pm

Thủ thuật: [API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: [API] LoadIcon - Lấy icon hệ thống (MessageBox)


Mã: Chọn hết

 1. Private Const IDI_APPLICATION = 32512&
 2. Private Const IDI_ASTERISK = 32516&
 3. Private Const IDI_EXCLAMATION = 32515&
 4. Private Const IDI_HAND = 32513&
 5. Private Const IDI_ERROR = IDI_HAND
 6. Private Const IDI_INFORMATION = IDI_ASTERISK
 7. Private Const IDI_QUESTION = 32514&
 8. Private Const IDI_WARNING = IDI_EXCLAMATION
 9. Private Const IDI_WINLOGO = 32517
 10. Private Declare Function DestroyIcon Lib "user32" (ByVal hIcon As Long) As Long
 11. Private Declare Function DrawIcon Lib "user32" (ByVal hdc As Long, ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal hIcon As Long) As Long
 12. Private Declare Function LoadIcon Lib "user32" Alias "LoadIconA" (ByVal hInstance As Long, ByVal lpIconName As Long) As Long
 13.  
 14. Private Sub Form_Paint()
 15. Dim hIcon As Long, hDuplIcon As Long
 16. Dim i As Integer
 17. i = 30
 18. ' Open the "question mark" icon
 19. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_APPLICATION)
 20. ' Draw the result on the form
 21. DrawIcon Me.hdc, 0, 10, hIcon
 22.  
 23. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_ASTERISK)
 24. DrawIcon Me.hdc, i * 1, 10, hIcon
 25.  
 26. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_EXCLAMATION)
 27. DrawIcon Me.hdc, i * 2, 10, hIcon
 28.  
 29. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_HAND)
 30. DrawIcon Me.hdc, i * 3, 10, hIcon
 31.  
 32. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_ERROR)
 33. DrawIcon Me.hdc, i * 4, 10, hIcon
 34.  
 35. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_INFORMATION)
 36. DrawIcon Me.hdc, i * 5, 10, hIcon
 37.  
 38. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_QUESTION)
 39. DrawIcon Me.hdc, i * 6, 10, hIcon
 40.  
 41. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_WARNING)
 42. DrawIcon Me.hdc, i * 7, 10, hIcon
 43.  
 44. hIcon = LoadIcon(ByVal 0&, IDI_WINLOGO)
 45. DrawIcon Me.hdc, i * 8, 10, hIcon
 46.  
 47. ' Destroy the handles
 48. DestroyIcon hIcon
 49. End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Quay về “[VB] Âm thanh và Đồ họa”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách