Trang 1 trên 1

Hướng dẫn Khóa File ảnh có định dạng .BMP

Đã gửi: T.Bảy 08/02/2014 10:27 am
gửi bởi NTN
Thủ thuật: Khóa File ảnh có định dạng .BMP
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Hướng dẫn Khóa File ảnh có định dạng .BMP


Đầu tiên các bạn chuẩn bị :
- 3 Command tên lần lượt là Command1,Command2,Command3
- 1 Text tên là Text1
- 1 CommonDialog1 tên là CommonDialog1

Ở phần Form_Load các bạn thêm code sau :
 1. Private Sub Form_Load()
 2. Command1.Caption = "khoa file anh"
 3. Command2.Caption = "Mo file anh"
 4. End Sub


Để có thể Khóa ảnh các bạn thêm code sau :
 1. Function MoKhoa(File)
 2. A = FreeFile
 3. Open File For Binary As #A
 4. B$ = Chr(0)
 5. Put #A, 17, B$
 6. Close #A
 7. End Function
 8.  
 9. Function KhoaAnh(File)
 10. A = FreeFile
 11. Open File For Binary As #A
 12. B$ = "X"
 13. Put #A, 17, B$
 14. Close #A
 15. End Function


Và phần còn lại là thêm code sau cho Command 1 2 3:
 1. Private Sub Command1_Click()
 2. KhoaAnh Text1.Text
 3. End Sub
 4.  
 5. Private Sub Command2_Click()
 6. MoKhoa Text1.Text
 7. End Sub
 8.  
 9. Private Sub Command3_Click()
 10. CommonDialog1.ShowOpen
 11. Text1.Text = CommonDialog1.FileName
 12. End Sub


Nếu các bạn sợ không đúng thì coppy toàn bộ code sau :
 1. Function MoKhoa(File)
 2. A = FreeFile
 3. Open File For Binary As #A
 4. B$ = Chr(0)
 5. Put #A, 17, B$
 6. Close #A
 7. End Function
 8.  
 9. Function KhoaAnh(File)
 10. A = FreeFile
 11. Open File For Binary As #A
 12. B$ = "X"
 13. Put #A, 17, B$
 14. Close #A
 15. End Function
 16.  
 17. Private Sub Command1_Click()
 18. KhoaAnh Text1.Text
 19. End Sub
 20.  
 21. Private Sub Command2_Click()
 22. MoKhoa Text1.Text
 23. End Sub
 24.  
 25. Private Sub Command3_Click()
 26. CommonDialog1.ShowOpen
 27. Text1.Text = CommonDialog1.FileName
 28. End Sub
 29.  
 30. Private Sub Form_Load()
 31. Command1.Caption = "khoa file anh"
 32. Command2.Caption = "Mo file anh"
 33. End Sub
 34.  


Vậy là xong ! :-"

Re: Hướng dẫn Khóa File ảnh có định dạng .BMP

Đã gửi: T.Hai 28/07/2014 4:08 pm
gửi bởi phanthequang4101987
Cái này có bài trong vblib rồi . hình như cách đây 4-5 năm gì rồi bạn #TNT à :) . nếu bạn mở các tệp bằng notepad bạn sẽ thấy những tệp *.dll;.exe;.com;.ocx;.scr;.h1s sẽ được bắt đầu bằng ký tự "MZ" . các file ảnh như *.gif là "gif89", *.png là "%PNG", của *.bmp là "BM" bạn chỉ cần viết code đổi các ký tự khác là các files này không còn mở được nữa , kết hợp đổi đuôi tập tin thành tên khác thì càng tốt . khi muốn mở ra thì thay ký tự đó về ban đầu :) . mấy chương trình chưa dùng ảnh ngay như trò "bắt chữ" có thể làm như vậy để bảo vệ data của mình :)

Re: Hướng dẫn Khóa File ảnh có định dạng .BMP

Đã gửi: T.Hai 28/07/2014 5:47 pm
gửi bởi NTN
Cám ơn bạn !