Page 1 of 1

ASp trong WinVista ?

Posted: Fri 19/09/2008 4:40 pm
by Dragons
Chào các Bác !
Có bác nào sử dụng ASP.net trong WinVista chưa ? Vui lòng chỉ tui kinh nghiệm chạy nó trên Vista với !
Tui chạy nó trên đó nhưng không được, trên WinXP thì được !
Thanks !

Re: ASp trong WinVista ?

Posted: Fri 19/09/2008 5:06 pm
by NoBi
Thì cứ sử dụng bình thường như trong XP thôi. Nhớ vào Turn Windows feature on or of > Internet Information Services > World Wide Web Services > Application Developement Features > Check vào mục ASP.Net :D
Good luck!.