Hỏi về khai báo biến trong asp.net

Trao đổi về lập trình Web Forms, Javascript với ASP.NET

Moderators: vietluyen, vuathongtin

Post Reply
muaphonui_2010
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Posts: 551
Joined: Fri 26/11/2010 1:15 pm
Location: TP.HCM
Has thanked: 190 times
Been thanked: 36 times
Contact:

Hỏi về khai báo biến trong asp.net

Post by muaphonui_2010 »

Chào các bạn.
Mình thử tạo 1 trang asp.net và mình viết code cho 2 button ở sự kiện click như sau:

Code: Select all

Public Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page

Dim txtid As Integer = 0

Protected Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button1.Click
txtid = 1
End Sub

Protected Sub Button2_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Button2.Click
MsgBox(txtid) ' Tại sao ở đây nó luôn trả về 0, mà nó không giữ lại 1 giống winfrom.
'Và có cách nào để nó luôn giữ lại số khi ta click ở button1 không?
End Sub
End Class
==> Mình muốn nó luôn giữ lại giá trị khi nhấn ở button1.
--------------------------------------------------------------------------
thực tế vấn đề ở trên là ở Button1 mình viết code lưu dữ liệu và lấy giá trị ID gán cho biến txtid.
Sau đó nhấn nút Button2 (nút in) để in, khi đó khi nhấn Button2 thì lấy giá trị txtid để làm tham số in.
Nhờ các bạn giúp mình với.
Xin cảm ơn.
Post Reply

Return to “Lập trình Web với ASP.NET”