Trang 1 trên 1

Tìm ví dụ Order trên thiết bị cầm tay ?

Đã gửi: T.Hai 07/05/2018 8:42 am
gửi bởi dong
Như tiêu đề viết tìm ví dụ Order món ăn trên thiết bị cầm tay chạy được các thiết bị Iphone, Androi, winphone của máy quán cà phê gọi món, cơ sở dữ liệu SQL Server, có thể sử dụng bất cứ ngôn ngữ lập trình gì chạy được trên các thiết bị nói trên, ví dụ đơn giản bạn nào có share cho mình với.